Hlavní rozcestí

O třídě

 9 let se brzy uzavře

Zveme rodiče, učitele a všechny přátele deváťáků na Slavnostní předávání vysvědčení.

Proběhne v 8:45 venku u zadního vchodu 1. stupně. (při nepřízni počasí v jídelně)

Nezapomeňte kapesníčky. :)

               

Vaše 9. A

Harmonogram na poslední dny:

20. 6. - odevzdat všechny učebnice a zapůjčené pomůcky školy

21. 6. - piknik s 1. B a výstup na píseckou věž

         - v 15:50 sraz před školou, v 16:00 odjezd do Národního divadla (společenské oblečení), návrat cca 23:00

22. 6. - odpadá výuka 9. ročníku

23. 6. - organizace sportovních turnajů

24. 6. - sraz v 7:50 na hlavním vlakovém nádraží, odjezd v 8:11 směr Čejetice

          se sebou: oblečení na raft a boty, které se můžou namočit :) svačina, pití, kapesné, dobrou náladu, popřípadě opalovací

                         krém, potřebné léky

 

27. 6. - 29. 6.- úklid třídy, vyklizení skříňky, vrácení klíčů, příprava slavnostního zakončení

      

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zápisový lístek!!!

 

Význam podání zápisového lístku

Uchazeč podáním zápisového lístku potvrzuje svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole (§ 60g odst. 6 školského zákona). Zápisový lístek nepředkládají uchazeči, kteří podávají přihlášku do večerní, dálkové, distanční a kombinované formy vzdělávání podle § 25 odst. 2 písm. b) až e) školského zákona nebo kteří se hlásí do některé z forem vzdělávání oborů vzdělání nástavbového a zkráceného studia konaných podle § 83 až 85 školského zákona.

Termín pro podání zápisového lístku

Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí odevzdáním nebo odesláním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě poštovní službě.

V případě, že uchazeč zápisový lístek neodevzdá ve stanovené lhůtě, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. I v případě přijetí uchazeče do 1. ročníku denní formy vzdělávání v průběhu školního roku se neuplatněním zápisového lístku ruší právní účinky rozhodnutí o přijetí. Zápisový lístek musí být podepsán nezletilým uchazečem i jeho zákonným zástupcem, nebo zletilým uchazečem.

Zpětvzetí zápisového lístku

Uchazeč může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení do oborů vzdělání s talentovou zkouškou nebo do konzervatoří, pokud byl následně přijat do oboru vzdělání bez talentové zkoušky, popř. pokud byl přijat na školu na základě odvolání.

Ztráta zápisového lístku

Při ztrátě zápisového lístku může uchazeč požádat o vydání náhradního zápisového lístku. Součástí této žádosti je čestné prohlášení zletilého uchazeče nebo zákonného zástupce nezletilého uchazeče, že původní zápisový lístek neuplatnil ani neuplatní ve střední škole; součástí čestného prohlášení zákonného zástupce nezletilého uchazeče je podpis uchazeče (§ 17 odst. 5 vyhlášky).

 

 

 

 

 

 

 

Vážení rodiče! 

Pokud nová vláda (hlavně ministerstva zdravotnictví a školství) nezmění současnou metodiku, budou školy testovat pravidelně každé pondělí i po Novém roce, až do konce února. 

My spolu s drtivou většinou škol testujeme antigenními testy, jednak to již všichni umíme, jednak je to administrativně a organizačně jednoduché.  

Stejně ale stále více uvažujeme o RT-PCR testech, jejichž hlavní výhodou je přesnost a schopnost zachytit nákazu ještě před propuknutím nemoci samotné.  

Vzorek se odebírá ze slin (úst), což mnozí považují za šetrnější. Mobilní testovací zdravotnické týmy nyní umí zařídit otestování školy PCR testy v reálném čase. Tento způsob ale má i nevýhody: 

  • výsledek je později, někdy až druhý den 
  • škola se nestihne otestovat za pár minut, ale za cca dopoledne, což naruší výuku 
  • odběr a vyhodnocení vzorku se hradí ze zdravotního pojištění, ale „vyplýtvají“ se tím 4 z 5 bezplatných odběrů na pojištěnce a na měsíc 
  • problém je také s později příchozími žáky – po odjezdu mobilního týmu by museli být otestováni antigenem (nebudou tedy všichni testováni stejnou metodou) 

Pro nás všechny pak přechod na PCR testy znamená dohodnout si účinný přenos informací o výsledcích, nejlépe elektronický (splňující mj. GDRP). Škola bude muset vytvořit zvlášť seznamy, elektronicky žáky k testu přihlásit a výsledky pak z databáze převzít. 

Ze zkušenosti škol, které již na PCR testování přešly navíc plyne, že rodičům někdy právě přesnost testů vadí – pozitivní výsledek znamená nejen odchod dítěte z kolektivu, ale rovnou hlášku na KHS, karanténu (i opakovanou) atd.  

Zvažte, prosím, výše uvedené, i všechny relevantní informace, které zde nebylo možné v úplnosti vypsat. A odpovězte nám na dvě otázky: 

1/ Jste pro zavedení PCR testování na naší škole? 

2/ Pokud ano, souhlasíte s tím, aby PCR testování plně nahradilo povinné antigenní testování (= konalo se v pondělí ráno, „na pojišťovnu“ )? 

 

20.12. 2021                                                                                                                            vedení školy 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Třídní schůzka 8.9. 2021 od 16. hodin

9. A

Celkem 14 statečných prošlo přes dva náročné roky a společně teď vyjíždí na poslední křížovou výpravu.

My jsme na to neohroženě připraveny.

............................................................................

Máme to spočítané, právě nás pasovali na deváťáky. :)

 

Distanční online výuka pokračuje:

Vážení rodiče,

v týdnu od 7. - 11. 12. zůstávají žáci 8. A doma na distanční výuce, pracují na základě pokynů učitelů jednotlivých předmětů. Zejména v hlavních předmětech (matematika a český jazyk) mají žáci možnost účastnit se online výuky.

Pro žáky,kteří jsou ve střídavém režimu na distanční výuce v domácím prostředí, pokračuje distanční online výuka v tomto režimu:

- do Vánoc bude možnost on-line výuky pro zájemce
- není pevný rozvrh - žáci musí sledovat Teamsy
- učitelé vypisují dle svých možností
- neeviduje se absence a slouží hlavně k procvičování a opakování

S pozdravem M. Bicanová

8.A

Co nám přinese nový školní rok je ve hvězdách. :)

..........................................................................

Březen

Učíme se digitální gramotnosti. :)

Všechny potřebné úkoly ke každému předmětu najdete v sekci Mimořádné úkoly.

Vypracované pracovní listy a různé úkoly doporučuji posílat pedagogům postupně, ať toho nemáte najednou v pátek 20. 3. moc na práci. Doporučuji určit si čas, kdy se budete výuce věnovat a na který předmět se zaměříte.

 

Kontakty na třídní učitelku:

telefon: 723425323 (whatsapp)

mail: bicanova@zstsobra.cz

skype: Michaela Bicanová

konzultace pro 7. A: středa 10:00- 12:00

                                 čtvrtek 10: 00- 12:00

                                 (v odpoledních hodinách po domluvě)

 Přeji příjemně strávené dny a s úsměvem a radostí nám všechno půjde jedna báseň :)

 

 

Únor

Třídíme ve škole i doma.

Leden

Navštívili nás Perštejni a společně jsme prozkoumávali krásy Renesance.

1. pololetí jsme zvládli Huráááááá :)

 

Prosinec

Navštívil nás Mikuláš a dostali jsme od něj dobroty.

V Galerii Portyč nás uchvátili okouzlující andělé.

Už zbývá několik posledních dní a my se můžeme těšit do kina na Zlobu- královna všeho zlého. Poslední den ve škole budeme trávit společně v kruhu naší třídy a čeká nás Soutěž o nejchutnější cukroví, zpívání koled, předávání dárků.....

Všem přejeme krásné a spokojené svátky. :)

 

Listopad roznáší na zem poslední listy a

 nás čeká návštěva Kolumbie, obrazové galerie

a Vánoční dílny.

                                                                              

Měsíc je za námi a podzimní dny se nám krásně zbarvují. :)

Zdraví vás naše 7. A

 

                 

                 

 

 

 V pátek 27.9. se chystáme na exkurzi do České televize. Třeba v nás objeví skryté herecké talenty. :D

Začal nám krásný podzim :)

                                                                 

 

 Nový školní rok 2019/2020

:) nový start = nový začátek :)

11 chlapců

6 dívek

7. A

 

Fotogalerie

Třídní učitel:

Mgr. Michaela Bicanová
E-mail:
bicanova@zstsobra.cz
Tel:
380422512
Umístění:
Kabinet Zeměpisu 1. patro
Konzultační hodiny:
PONDĚLÍ 11.00 - 11.45

Rychle k cíli

Kroužky 2021/2022
Líbí se Vám naše nové stránky?
Ano
67%
ne
33%