Hlavní rozcestí

O třídě

Rafty 2022!!!! Ahóóój!!!

viz fotogalerie

 

 

Představujeme všem - 9.B!!

 

 

 

A takhle jsme si to užili s našimi prvňáčky na Živci!!

 

 

1.6. jsme uspořádali pro MŠ pohádkové dopoledne

 

 

Dračí lodě v novinách

https://www.jcted.cz/pisecke-postrehy/65196-otavu-v-pisku-ovladly-draci-lode/

 

 Workshop na ZŠ Svobodná

27.4.2022 jsme se v rámci workshopů na naší a Svobodné škole zúčastnili workshopu v dílně šití. Vyzkoušeli jsme si práci "švadlenek" a s vypětím všech sil a za sistence paní učitelek  jsme si nakonec ušili malé pytlíčky, na které jsme právem hrdi. (viz fotogalerie). 

 

Zápisový lístek!!!

 

Význam podání zápisového lístku

Uchazeč podáním zápisového lístku potvrzuje svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole (§ 60g odst. 6 školského zákona). Zápisový lístek nepředkládají uchazeči, kteří podávají přihlášku do večerní, dálkové, distanční a kombinované formy vzdělávání podle § 25 odst. 2 písm. b) až e) školského zákona nebo kteří se hlásí do některé z forem vzdělávání oborů vzdělání nástavbového a zkráceného studia konaných podle § 83 až 85 školského zákona.

Termín pro podání zápisového lístku

Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí odevzdáním nebo odesláním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě poštovní službě.

V případě, že uchazeč zápisový lístek neodevzdá ve stanovené lhůtě, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. I v případě přijetí uchazeče do 1. ročníku denní formy vzdělávání v průběhu školního roku se neuplatněním zápisového lístku ruší právní účinky rozhodnutí o přijetí. Zápisový lístek musí být podepsán nezletilým uchazečem i jeho zákonným zástupcem, nebo zletilým uchazečem.

Zpětvzetí zápisového lístku

Uchazeč může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení do oborů vzdělání s talentovou zkouškou nebo do konzervatoří, pokud byl následně přijat do oboru vzdělání bez talentové zkoušky, popř. pokud byl přijat na školu na základě odvolání.

Ztráta zápisového lístku

Při ztrátě zápisového lístku může uchazeč požádat o vydání náhradního zápisového lístku. Součástí této žádosti je čestné prohlášení zletilého uchazeče nebo zákonného zástupce nezletilého uchazeče, že původní zápisový lístek neuplatnil ani neuplatní ve střední škole; součástí čestného prohlášení zákonného zástupce nezletilého uchazeče je podpis uchazeče (§ 17 odst. 5 vyhlášky).

 

 

Všem žákům 9. B přeji krásné Velikonoce

                                                                                                                          Samcová L.

 

 

Velikonoce se blíží!!

Barevné dny Velikonoc:

Květná neděle otevírá poslední týden před Velikonocemi, křesťané mu říkají pašijový. Během něj vjel Ježíš na oslu do Jeruzaléma, kázal tam a v pátek byl ukřižován. Finále je pak v neděli na Boží hod velikonoční, kdy vstal z mrtvých. Většina Čechů ale vnímá jako vrchol svátků Velikonoční pondělí a pomlázku.

Nejde jen o křesťanské svátky, jejich rituály vyrůstaly ze starších židovských, ale i pohanských zvyků – a ty souvisely s přírodním koloběhem. Oslavovala se smrt zimy a zrození jara, nového života, jehož symbolem je vajíčko. Proč jsou dny v tomto týdnu barevné a jaké zvyky je provázely nebo provázejí?

Květná neděle

Květná proto, že se před bohoslužbami a čtením pašijí zdobily kostely květinami, světily se kočičky, větvičky vrby nebo břízy. Tento zvyk se mezi křesťany dodržuje dodnes.

Modré pondělí

Proč Modré pondělí? Prý to je odvozeno od barvy látky, kterou se zdobily kostely – ale z němčiny se „blau“ dá přeložit i jako práce neschopný, což symbolizuje, že to byl tradičně volný den, kdy se nemělo pracovat.

Šedivé i Žluté úterý

Úterý má někde označení Šedivé a někde Žluté – v obou případech se název odůvodňuje počasím typickým pro tuto dobu (v dubnu je proměnlivé počasí, a tak může být jak slunečno, tak zataženo). Šedivé prý i podle pavučin, které se měly pečlivě vymést z domu.

Škaredá či Sazometná středa

Den, kdy Jidáš zradil Ježíše Krista – tedy škaredý den. Ovšem tradice velí se naopak usmívat, protože by vám mohla špatná nálada vydržet po zbytek roku. Také se jí říkalo Sazometná – bylo totiž zvykem vymést důkladně komín a úklidem vyhnat zlé duchy. Podávalo se „škaredé jídlo“ – často to byl bramborák, který se ale natrhal na kusy, aby nevypadal dobře, i když dobře chutnal.

Zelený čtvrtek

Pro křesťany je to den odpuštění, starší zvyk velel dát si k jídlu něco zeleného. Tradičně to byly pokrmy se zelím, špenátem nebo nádivka s kopřivami.

Ve čtvrtek se z domu vynášelo smetí na nejbližší křižovatku, abyste se zbavili blech. Tlučení paličkou o hmoždíř mělo zase vyhnat myši. Neměli byste si od nikoho nic půjčovat ani se hádat – odměnou bude rok bez hádek a příliv financí. V kuchyni se zadělávalo těsto na jidáše – sníst je pomazané medem znamenalo zdravý rok. Také se vyséval hrách a len – mělo to zaručit dobrou sklizeň.

Velký pátek

Den ticha, smutku a bolesti. Křesťané oplakávají Ježíše Krista. Utichnout by měl i pracovní ruch – což můžete také dodržet, neboť Velký pátek je od roku 2016 státním svátkem. Dříve bylo zapovězeno hýbat s půdou, prát a namáčet prádlo i uklízet. Neměli byste si nic půjčovat, prodávat ani darovat či přijmout.

Bílá sobota

Bílá sobota znamenala konec půstu. Ráno se vymetla ze stavení špína novým koštětem, aby bylo čisto celý rok, někde se i bílilo – od toho prý název Bílá sobota. I když se říká, že to je i podle roucha nově pokřtěných.

Před kostelem se světil oheň, od kterého si mohli věřící zapálit svíčku, a odnést si posvěcené světlo domů. Hospodáři chodili do sadu a třesením probouzeli stromy ze zimního spánku. A zvyky, které přetrvaly? Na Bílou sobotu se peče beránek a mazanec, zdobí se vajíčka a plete pomlázka.

Velikonoční neděle 

V noci ze soboty na neděli vstal Ježíš Kristus z mrtvých, a proto je pro věřící nejvýznamnějším dnem celých svátků právě neděle, tedy Boží hod velikonoční, dříve to byla příležitost vzít si nové oblečení. Světily se velikonoční pokrmy, o které se pak lidé rozdělili s návštěvou, ale kus dostalo i pole, zahrada i studna, aby byla dobrá úroda a dost vody. Hospodyňky byly osvobozeny od úklidu všeho druhu – prý ani postel nesměly stlát.

Velikonoční pondělí

Jinak také Červené pondělí je den pomlázky. V místech, kde se ještě dodržují staré zvyky, vyrážejí hned ráno chlapci na koledu, vyšlehat děvčata a tím je omladit, přinést jim krásu a zdraví, ale také z nich vyhnat lenost. Odpoledne je za to dívky mohou polít vodou. Výslužkou je většinou zdobené vajíčko, cukroví a barevná stuha na pomlázce. Dříve býval první koledník odměněn nejvíc, protože přinášel do domu štěstí a požehnání.

 

 

 

Zajímavé velikonoční zvyky a tradice ve světě !!!

Velikonoce v cizině

 

 

Lízátkový den - 3.2.2022

    

Na dnešek jsme společně s 9.A připravili pro naši školu "Lízátkový den!" A nešlo jenom o to, že budeme prodávat bonbóny na tyčce! Našim cílem bylo poslat kamarádovi, kamarádce, paní učitelce či ostatním zaměstnacům školy vzkaz právě formou lízátka. Napsat pár milých slov, poděkování či koupit jenom lízátko, tím vyjádřit, že si dotyčného vážíme, že víme, že je součástí naší školy, že je kamarád, kamarádka.  Každý mohl na kartičku napsat vzkaz s podpisem či anonymně. Akce se setkala s velkým úspěchem. Všem se moc líbila a my jsme rádi, že jsme mohli našim mladším spolužákům v této době karantén vykouzlit aspoň na chvilku úsměv na rtech. (viz fotogalerie)

Děkujeme moc všem, co se do akce zapojili!!!

 

Přípravné online kurzy k jednotným přijímacím zkouškám na
střední školy a gymnázia

Klikni

 

Přijímačky nanečisto zdarma pro 9.B

Akce platí do 25. ledna – po registraci se žákům zpřístupní rozhraní s testovými materiály a žáci mohou zkoušku konat z pohodlí domova kdykoli dle svých možností, a to až do 25. ledna. 

Na žáka v rozhraní čeká test z matematiky a z češtiny (v Cermat formát), přesné zadávací instrukce, oficiální časomíra včetně šumu třídy, následné vyhodnocení a bodování, videorozbory s výkladem správného řešení a samozřejmostí je i anonymní porovnání dosaženého výsledku s výsledky více než 60 000 deváťáky. 

 

Instrukce pro rodiče, jak na přijímací zkoušku nanečisto zdarma svého deváťáka / deváťačku přihlásit, akce platí do 25. ledna 2022:

 

  1. Klikněte na tento odkaz: https://zona.to-das.cz/prijimacky-od-ucitele-zdarma a vyplňte krátký formulář s kontaktními údaji.

  2. Do kolonky promokód prosím zadejte e-mail svého třídního učitele (ze kterého Váš pan učitel / paní učitelka e-mail zaslali).

  3. Dokončete rezervaci svého přijímačkového dne nanečisto.

  4. Hotovo! Nyní máte zpřístupněný jeden přijímačkový den nanečisto a byla vám vytvořena osobní zóna, ve které v záložce „Test zdarma“ najdete všechny testové materiály i instrukce (ty spolu s přihlašovacími údaji do osobní zóny přišly i na Váš e-mail). Materiály máte přístupné do 25. ledna 2022.Rodiče deváťáků – tápete v problematice přijímacího řízení? Přečtěte si našeho praktického Průvodce zkouškou pro žáky i jejich rodiče nebo přijďte na jednu z našich přednášek pro rodiče. Jsou zdarma, prezenčně i on-line a otevřené všem!

 

Potřebujete vědět, kolik bodů je potřeba na SŠ, kam podáváte přihlášku? Zkuste naši unikátní databázi a podívejte se na bodové hranice z minulých let.

 

Máte dotazy? Jsme tu pro Vás na naší infolince 736 276 133 či na e-mailu (ahoj@to-das.cz). 

Chcete více informací o naší přípravě? Na našem webu najdete vše vysvětlené https://www.to-das.cz/prijimacky-nanecisto/.

 

!!!!

Ve středu 12.1. 2022 od 16.00 se bude konat třídní schůzka.

 

Online burza škol pro žáky 7. až 9. tříd

Burzy škol budou probíhat ve dnech 11. ledna, 12. ledna a 13. ledna 2022, vždy od 9:00, 15:00 a 17:00 na https://www.burzyskol.cz.  Díky účasti získáte informace o studiu na středních školách a odborných učilištích, nabídkách a podmínkách studia na středních školách, možnostech dalšího uplatnění absolventů v praxi.  Na Burzách škol online Jhk se budou prezentovat jak střední školy z Jihočeského kraje, tak i další vystavovatelé.  Žáci se mohou přihlásit již v dopoledních hodinách, každý den, vždy od 9:00 do 10:00. V odpoledních hodinách pak jsou k dispozici vystavovatelé každý den výstavy vždy od 15:00 do 16:00 a od 17:00 do 18:00.  Online Burzy škol naleznete na webu https://www.burzyskol.cz, kde si stačí vybrat školy dle vašeho zájmu a na vybraný termín se připojit. Přivítá vás zástupce školy, který danou školu představí spolu s maturitními a učebními obory, dále podmínkami studia a dalšími informacemi. Prostor bude i pro vaše dotazy, které pište vystavovateli prostřednictvím chatu či dle instrukcí prezentujícího.  Připojení si můžete i vyzkoušet předem a pročíst si návody „jak na to“, které najdete na webu https://www.burzyskol.cz/pro-zaky-a-rodice.  Máte-li dotazy, kontaktujte organizátora Burz škol Jhk online. Kontakty na ně naleznete ZDE.  

 

!!!Testování od ledna - leták pro rodiče

Leták

 

 

 

 

Návštěva v písecké knihovně (3.11.2021)

Díky vzdělávacím lekcím, které nabízí městská knihovna, jsme měli možnost ponořit se hlouběji do znovu objeveného žánru - a to do komiksu.

Dozvěděli jsme se mnoho nových informací a sami jsme se i komiks pokusili vytvořit!! (viz fotogalerie)

Třídní učitel:

Mgr. Lucie Samcová
E-mail:
samcova@zstsobra.cz
Tel:
380422514
Konzultační hodiny:
Út - 8.55 - 9.40

Rychle k cíli

Kroužky 2021/2022
Líbí se Vám naše nové stránky?
Ano
67%
ne
33%