Hlavní rozcestí

Kontakty

Ředitel

Zástupce ředitele

Třídní učitel

Sekretářka školy

Učitel

Asistenti pedagoga

Školní družina

Školní psycholog

Výchovný poradce

Socialní pedagog (metodik prevence)

Vedoucí MŠ

Učitelky MŠ

Školní asistent

Pověřenec školy

Správce sítě

Školník

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies