Hlavní rozcestí

GDPR

Základní škola Tomáše Šobra a Mateřská škola Písek, Šobrova 2070, IČ 70943168,  ke dni 25. května 2018, tedy ke dni nabytí účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a také o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“) GDPR, disponuje potřebným zajištěním pro podporu splnění požadavků kladených Nařízením na správce a zpracovatele osobních údajů.

Nařízení představuje nový právní rámec ochrany osobních údajů v evropském prostoru, které od 25. května 2018 přímo stanovuje pravidla pro zpracování osobních údajů, včetně práv subjektu údajů (fyzické osoby). V českém právním prostředí tak Obecné nařízení od 25. května 2018 částečně nahrazuje zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, resp. zákon o ochraně osobních údajů.

 

Jednou z povinností školy je "jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů“ a to dle čl. 37 odst. 1 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Město Písek, zřizovatel Základní školy Tomáše Šobra a mateřské školy Písek, Šobrova 2070, využil svého práva a jmenoval jako pověřence Mgr. Markéta Maříková email: marketa.marikova@mupisek.cz, te.: + 420 382 330 773.

 

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies