Hlavní rozcestí

III. oddělení Zelená pastelka

Zelená pastelka

Třídní učitelky:           Říhová Hana 

                                    Bc. Lenka Dryeová

 

Telefon: 380 422 524

Email MŠ: 12ms@zstsobra.cz

 

Věkové složení dětí  3 -5 let

 

Provoz třídy je od 7,00-16,00 hodin. Od 6,30-7,00 hodin se děti scházejí ve sběrné třídě Žlutá pastelka a zde se také rozcházejí.

 

 

V naší třídě se zaměříme na adaptaci nově příchozích dětí a na jejich začlenění do kolektivu. Chceme zde navodit příjemnou atmosféru a hravou formou vést děti k samostatnosti, ohleduplnosti a k získávání nových informací, vzbudit u dětí zájem o přírodu a o dění v jejich okolí.

O třídě:

Třída je světlá a prostorná, její vybavení odpovídá potřebám nejmladších dětí. Nemá stálou ložnici, lehátka určená k odpočinku se denně rozkládají. Ložní prádlo mají děti uložené v poličkách pod svou značkou. Třída má z bezpečnostních důvodů nainstalovaný videotelefon na otevírání venkovních dveří.                        

Šatna třídy se nachází v přízemí MŠ. Nástěnky v ní jsou využívány pro informace rodičům a pro výstavky dětských prací.

Děti se stravují ve třídě. Jídlo vydávají p. kuchařky u výdejního okénka. Ve třídě je zavedený pitný režim.          

Třída je vybavena didaktickými pomůckami, hračkami a stavebnicemi, které se doplňují každý rok. Hračky a stavebnice jsou umístěny jsou tak, aby si děti mohly samy vybrat, s čím si budou hrát. Při krajích herny jsou dětské koutky pro hraní námětových her ( kuchyňka , dopravní koberec, barbie domeček, …). V rohu třídy je umístěna i dětská knihovna. K dispozici máme dostatek pomůcek pro výtvarné a pracovní činnosti. Při výchovně-vzdělávací práci využíváme také dotykovou interaktivní tabuli. K vybavení třídy patří piáno, drobné rytmické nástroje, televize a DVD přehrávač.

Rychle k cíli

Kroužky 2021/2022
Líbí se Vám naše nové stránky?
Ano
67%
ne
33%

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies