Hlavní rozcestí

Historie školy

 

Základní devítiletá škola v Šobrově ulici byla vybudována jako součást občanské vybavenosti píseckého sídliště Za Kapličkou a tehdejšího Gottwaldova prospektu. K zahájení výstavby školy došlo v říjnu 1975 a dokončena byla k 31.12.1977, přičemž komplex hřišť byl dokončen až v roce 1978. 

Dnem 1.3.1977 byl jmenován ředitelem školy Václav Texler, který zpočátku především organizoval brigádnickou pomoc rodičů, úklid a dokončovací práce. Škola byla slavnostně otevřena dne 30.8.1977. Život ve škole se rozběhl normálně, přestože výuka byla zpočátku poznamenána nedostatkem pomůcek, náčiní i nábytku.

Ve školním roce 1982-83 nastupuje do funkce ředitele školy Josef Novotný.

V roce 1990 propůjčuje MŠMT ČR ZŠ Písek, Šobrova ulice 2070 čestný název: "Základní škola Tomáše Šobra"

Ve školním roce 1991-92 se stává ředitelem školy Mgr. Jan Macháček. 

1.1. 2002 přechází škola do právní subjektivity:

  • Název: Základní škola Tomáše Šobra Písek, Šobrova 2070
  • Sídlo: Šobrova 2070, 397 01 Písek
  • IČO: 70943168
  • Právní forma: příspěvková organizace
  • Součásti ZŠ: školní jídelna, školní družina

1.1.2003 se rozšiřují součásti organizace takto:

  • školní jídelna, Šobrova 2070, 397 01 Písek
  • školní družina, Šobrova 2070, 397 01 Písek
  • mateřská škola Písek, Šobrova 1940, 397 01 Písek- odloučené pracoviště
  • mateřská škola Písek, J. Malého 2190, 397 01 Písek - odloučené pracoviště

1.1.2006 přechází 16. mateřská škola pod ZŠ Svobodná a MŠ Písek.

1.9.2007 dochází k propůjčení pavilónu ŠD a 2. patra v pavilónu 2. stupně ZŠ Svobodná a MŠ Písek

Ve školním roce 2010/2011 je dočasně pověřen funkcí ředitele školy Mgr. Vladimír Souček.

Od školního roku 2011/2012 se stává ředitelkou PaedDr. Jana Máchalová.

Od školního roku 2014/2015 se stává ředitelem Mgr. Jaroslav Volf.

 

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies