Hlavní rozcestí

Nadace školy

 

 

 

 

 

 

Nadační fond ZŠ T. Šobra v Písku

Nadační fond byl založen v roce 1998 za účelem podpory a rozvoje vzdělávacích, kulturních, společenských, sportovních a hospodářských činností. Nadační fond je pro školu velmi významným, do jisté míry nenahraditelným, partnerem. Například v tom, že finančně podporuje aktivity, na které státní rozpočet nemyslí, nebo nedostatečně.

Nadační fond finančně podporuje především:

  • zabezpečení podpory výchovně vzdělávacích činností školy, sportovních, kulturních činností školy, jejích žáků a učitelů (př. akce lyžařský výcvikový kurz, škola v přírodě, …)
  • materiální obnovu a modernizaci technického vybavení a pomůcek školy (v nutných případech se technicky a materiálně podílí na opravách a úpravách školy – modernizace tříd, …)
  • oceňování nejlepších žáků školy (knižní odměny na konci školního roku, odměny za umístění v recitační soutěži, …)
  • iniciativu, reprezentaci a zlepšování studijních výsledků žáků ZŠ T. Šobra

Abychom mohli tyto akce podporovat, hledáme pro svou činnost přispěvatele. Nejdůležitější jsou rodiče našich žáků, kteří v každém školním roce do NF přispívají (v letošním školním roce částka 300 Kč).

Všechny vybrané finanční prostředky jsou využívány ve prospěch žáků.

 

 

 

 

Za Nadační fond:

Mgr. Lucie Samcová

Mgr. Eva Hrnečková

Mgr. Romana Bláhová

Bc. Kateřina Koudelková

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies