Hlavní rozcestí

Nadace školy

 

 

 

 

 

 

Nadační fond ZŠ T. Šobra v Písku

Nadační fond byl založen v roce 1998 za účelem podpory a rozvoje vzdělávacích, kulturních, společenských, sportovních a hospodářských činností. Nadační fond je pro školu velmi významným, do jisté míry nenahraditelným, partnerem. Například v tom, že finančně podporuje aktivity, na které státní rozpočet nemyslí, nebo nedostatečně.

Nadační fond finančně podporuje především:

  • zabezpečení podpory výchovně vzdělávacích činností školy, sportovních, kulturních činností školy, jejích žáků a učitelů (př. akce lyžařský výcvikový kurz, škola v přírodě, …)
  • materiální obnovu a modernizaci technického vybavení a pomůcek školy (v nutných případech se technicky a materiálně podílí na opravách a úpravách školy – modernizace tříd, …)
  • oceňování nejlepších žáků školy (knižní odměny na konci školního roku, odměny za umístění v recitační soutěži, …)
  • iniciativu, reprezentaci a zlepšování studijních výsledků žáků ZŠ T. Šobra

 

Výkonným orgánem Fondu je čtyřčlenná rada (v současné době je předsedkyní rady Mgr. L. Samcová, revizorkou L. Vlášková a členy Mgr. E. Moulíková a Mgr. R. Bláhová)

Nadační fond prosí vždy na začátku školního roku rodiče o finanční příspěvek, který je dobrovolný. 

Podnikatelé, fyzické i právnické osoby mohou rovněž na činnost Nadačního fondu přispět na základě Darovací smlouvy a dle platných předpisů mohou příslušnou částku odečíst od základu daně z příjmu. 

 

Všechny vybrané finanční prostředky jsou využívány ve prospěch žáků.

 

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies