Projekty a úspěchy

The Kellner Family Foundation Foto: Ministerstvo pro místní rozvoj

Polytechnické centrum ZŠ Tomáše Šobra

Naše škola se chce do budoucna profilovat jako poskytovatel vzdělávání s důrazem na polytechnickou výuku. Jde nám o to vzbudit v žácích zájem o moderní technologie a zvýšit tak do budoucna jejich šance na profesní uplatnění. Preferujeme zábavné a motivující formy výuky a spoléháme do budoucna na velkoryse pojaté materiálně-technické zabezpečení. Za cca 25 mil. KČ byl v rámci 47. výzvy IROP a za podpory města Písku vybudován Polytechnický pavilon s učebnou robotiky, dílna vybavená ručním aku nářadím, dílna s CNC stroji (frézka, router, laser), laboratoře k přírodovědnému, fyzikálnímu a chemickému bádání a jazyková laboratoř.

Aktuality školy

Školní meteo stanice

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies