Projekty a úspěchy

Pomáhámeškolámk úspěchu

Jsme modelová škola projektu

Efektivně podpořit veřejné základní školy, aby rozvíjely Schopnost každého žáka dosahovat co nejlepších vzdělávacích výsledků. Vytvořit za tímto účelem síť 14 modelových škol (jedna škola v každém kraji ČR). Podporovat vznik regionálních sítí dalších spolupracujících škol, které budou spolupracovat s modelovými školami a budou se dlouhodobě učit od sebe navzájem.

Více info Grafika
Út
28.11.

Ve školní knihovně od 14.00 hod.

Čt
30.11.

Celý den proběhnou na naší škole vánoční dílny, do kterých se zapojí celý druhý stupeň.


1.12.

Od 10.00 - 15.00 hod. 

Všichni jste srdečně zváni.

Od 10.00 - 16.00 v chodbě před školními družinami.

Městská knihovna od 8.15 hod.