Hlavní rozcestí

Školní poradenské pracoviště

Vážení rodiče, milí příznivci školy,

na naší škole funguje školní poradenské pracoviště. Jeho cílem je pomáhat žákům, rodičům a pedagogům v tom, aby život školy probíhal v co největší pohodě. Na pracovníky tohoto pracoviště je proto možné se obrátit s žádostí o setkání, věnované řešení výchovných, kázeňských, školních, vztahových a jakýchkoli jiných situací a problémů. Tým poradenského pracoviště tvoří sociální pedagog (Ivana Hrabáková Veselá), školní speciální pedagog (Markéta Peroutková, Kateřina Hrdličková, Žaneta Kasíková), školní psycholog (Veronika Káplová, Denisa Kupková). V jejich práci je doplňují výchovná poradkyně (Lucie Samcová) a školní metodik prevence (Ivana Hrabáková Veselá).

Moc se těšíme na spolupráci.

Najdete nás v pavilonu 1. stupně.

 

Na níže uvedených emailech a telefonních číslech je možné domluvit si osobní setkání.

 

 

 

Funkce Jméno Email Telefonické spojení

Metodik prevence, Sociální pedagog

Mgr. Bc. Ivana Hrabáková Veselá vesela@zstsobra.czz  777 908 298
Školní psycholog Mgr. Denisa Kupková kupkova@zstsobra.cz  

Školní psycholog

Mgr. Veronika Káplová kaplova@zstsobra.cz  

Školní speciální pedagog

Mgr. Markéta Peroutková peroutkova@zstsobra.cz  380 422 511

Školní speciální pedagog

Bc. Kateřina Hrdličková hrdlickova@zstsobra.cz 777 783 820

Školní speciální pedagog

Mgr. Žaneta Kasíková kasikova@zstsobra.cz  

Výchovný poradce

Mgr. Lucie Samcová samcova@zstsobra.cz 380422514

 

Případně je možné zastavit se ve škole ve stálých konzultačních hodinách:

Pondělí 8:00 - 12:00 (dle telefonické domluvy)
Úterý 8:00 - 12:00  13:00 - 14:00
Středa 8:00 - 12:00  13:00 - 14:00
Čtvrtek 8:00 - 12:00  13:00 - 14:00
Pátek 8:00 - 12:00  

+ kdykoliv po telefonické či emailové domluvě

 

Školní psycholog: Mgr. Veronika Káplová, Mgr. et Mgr. Denisa Kupková

Provádí diagnostiku třídních kolektivů, uskutečňuje vztahovou prevenci ve vybraných třídách, pomáhá pedagogům při tvorbě obsahu a rozboru třídníckých hodin, ale také poskytuje pomoc při řešení konfliktních interakcí mezi jedincem a třídním kolektivem. Poskytuje individuální péči žákům, rodičům i pedagogům.

 

Výchovný poradce: Mgr. Lucie Samcová

Vyhledává a pomáhá žákům se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP). Připravuje a ovlivňuje podmínky pro inkluzi dětí s doporučením podpůrných opatření a nadaných žáků. Pomáhá vytvářet IVP pro žáky se SVP. Spolupracuje s dalšími poradenskými pracovišti (SPC, PPP). Komunikuje s rodiči. 

Zajišťuje kariérové poradenství pro žáky i rodiče, poskytuje informace o možnostech studia a zaměstnání.

 

Metodik prevence: Mgr. Bc. Ivana Hrabáková Veselá

Věnuje pozornost prevenci rizikového chování žáků (záškoláctví, závislosti, kriminální chování, šikan, atd.), koordinuje tvorbu MPP - Strategie předcházení šikaně a dalším projevům rizikového chování. Ve spolupráci s ostatními organizacemi zajišťuje preventivní programy pro jednotlivé třídy.

 

Speciální pedagog: Bc. Kateřina Hrdličková, Mgr. Bc. Markéta Peroutková, Mgr. Žaneta Kasíková

Uplatňuje a naplňuje strategie inkluzivního vzdělávání. Snaží se u každého žáka o maximální rozvoj jeho funkcí a o dosažení nejvyššího stupně jeho socializace.

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies