Hlavní rozcestí

Deváté třídy

Školní rok 2023/2024

 

Napoprvé to nevyšlo, co dál?

 

Nevyšlo to na první pokus? Asi cítíš zklamání, ale naštěstí nejde o žádnou tragédii! Brzy přijde druhá šance – druhé kolo přijímaček. Seber sílu a jdi do toho znovu.

image015.jpg

Druhé kolo přijímacích zkoušek

Slouží výhradně pro uchazeče, kteří nebyli přijati v 1. kole nebo se vzdali přijetí, nebo se v 1. kole nikam nehlásili. Pozor, ten, kdo nekonal jednotnou přijímací zkoušku v 1. kole, nemůže ve 2. kole podat přihlášku do maturitního oboru!

Významná změna nastává v tom, že střední školy musí i ve 2. kole zohlednit výsledky jednotné přijímací zkoušky z 1. kola (opět s vlivem minimálně 60 %, resp. 40 % u gymnázií se sportovní přípravou).

 

Přihlášky do druhého kola přijímacího řízení

Druhé kolo by mělo probíhat na základě stejných vstupních údajů jako první kolo. Třetí a případně další kola budou už organizovat samotné školy.

Pro druhé kolo přijímacího řízení si tedy můžeš podat:

- až 3 přihlášky do oborů vzdělání bez talentové zkoušky (maturitní i nematuritní obory),

- až 2 přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou.

I ve druhém kole se uplatňuje pravidlo prioritizace výběru oborů vzdělání ve vybraných školách stejně, jako tomu bylo v prvním kole. Je důležité vybrané školy a jejich obory seřadit na přihlášce podle toho, kam chceš nejvíce – pořadí určuje, na jakou školu/obor budeš přijat/a.

 

Jak zjistíš, které střední školy mají volná místa?

20. května 2024 – v systému DiPSy bude zveřejněn kompletní seznam škol vypisujících 2. kolo přijímacího řízení i s volnou kapacitou v jednotlivých oborech vzdělání.

 

Pohlídej si termín podání přihlášky

Přihlášku do druhého kola přijímacího řízení je potřebné podat do 24. května 2024.

 

Jak podat přihlášku

 

Školní přijímací zkoušky

Pokud součástí 2. kola přijímací řízení bude i školní přijímací zkouška, bude se konat v jednotlivých středních školách, které je vypisují.

Termín pro konání 2 kola talentové a školní přijímací zkoušky od 8. do 12. června 2024.

 

Zveřejnění výsledku 2. kola přijímacího řízení

18., 19. a 20. června 2024 - nahlížení do spisu

21. června 2024 - ředitel školy zveřejní výsledky

 

Vzdání se přijetí ve 2. kole

Pokud jsi přijat/a na střední školu/obor, kam nechceš nebo nemůžeš nastoupit, měl by ses vzdát přijetí. Pozor, tímto krokem se zcela zříkáš přijetí v 2. kole přijímacího řízení.

Můžeš potom podat přihlášku až do 3. a dalších kol (tzn. nedostaneš místo v méně prioritním oboru ve 2. kole). Tímto krokem se pouze uvolní místo v daném oboru a uvolněné místo smí škola obsadit až v dalším kole přijímacího řízení.

 

Třetí a další kola přijímacího řízení

Třetí a další kola již nejsou centrálně řízena a jejich termíny a způsob konání jsou zcela na rozhodnutí škol.

- Termín pro podávání přihlášek smí být ředitelem školy stanoven nejdříve na 7. den od vydání rozhodnutí v kole předchozím.

- Přihláška se podává výhradně na listinném tiskopisu (osobním doručením do školy, poštou, datovou schránkou). Na každou školu uchazeč podá přihlášku s vyplněnými obory pouze této školy.

 

 

 

 

 

 

 

 

Přihlášky na střední školy 2024

 

https://www.prihlaskynastredni.cz/

 

 

 

Digitální přihlašovací systém 

DiPSy

Přihlášky na střední školy 2024: Návod na DiPSy

 

 

Informace pro rodiče a žáky o elektronickém přihlašování na střední školy

Youtube Logo Images – Browse 21,791 Stock Photos, Vectors, and Video | Adobe Stock

 

Video - https://www.youtube.com/watch?v=vRHfOhAKOYY

 

 

Jak podat přihlášku

Způsoby podání:

Máte na výběr tři různé způsoby, jak podat přihlášku na střední školy. Pokud podáte přihlášku elektronicky, získáte maximum možných výhod, ale podat přihlášku můžete také po vytištění formuláře z online systému (tzv. výpis) nebo listinným formulářem (tzv. tiskopis).

 • Elektronicky (s ověřenou elektronickou identitou NIA – nejčastěji Mobilní klíč eGovernmentu a Bankovní identita, případně mojeID nebo další způsoby dle NIA).
  Podrobnosti k ověření identity naleznete na identitaobcana.cz nebo info.identitaobcana.cz
 • Podáním výpisu vytištěného z online systému.
 • Podáním vyplněného tiskopisu s přílohami.

Vyberte si pouze jednu z možností, ideálně tu první.

Systém pro podávání elektronických přihlášek bude spuštěn na doméně www.dipsy.cz v průběhu ledna 2024. Elektronickou přihlášku bude možné podat od 1.2.2024 do 20.2.2024. Videonávody ukazující práci se systémem zde budou k dispozici od 22.1.2024.

 

1. Elektronická přihláška

Pokud máte elektronickou identitu, můžete podat přihlášku zcela jednoduše online.

 • Přihlásíte se do systému, ten je napojen na registr obyvatel, díky kterému uvidíte seznam svých dětí, ze kterých vyberete to, které chcete přihlásit. Nevyplňujete už žádné osobní údaje.
 • Vyberete si ze seznamu až 3 obory bez talentové zkoušky, do kterých chcete podat přihlášku. Vyberete je v pořadí dle priority pro přijetí. Uvidíte přehledné informace o každé škole – přehled oborů vzdělání, počet letos přijímaných uchazečů i počty přihlášek a přijatých uchazečů v  minulých letech.
 • Uvidíte přehledně dokumenty, které Vámi vybraná škola vyžaduje pro příslušný obor vzdělání doložit k přihlášce. Ty pak nahrajete jako fotky nebo skeny.
 • Potvrdíte odeslání, přijde Vám e-mail s potvrzením a to je vše.

Jednoduchý výběr ze všech škol, stačí vybrat školu (včetně oboru, zaměření a formy vzdělání) a potřebné informace nemusíte hledat jinde.

U každé školy/oboru vzdělání uvidíte počty přihlášek a přijatých uchazečů v minulých letech.

Přílohy se přikládají v kopiích, stačí si ponechat pro potřeby ověření u sebe 1 originál každé přílohy. Pozvánka ke zkouškám přijde elektronicky.

Po vyhodnocení uvidíte výsledky svého dítěte u testů jednotné přijímací zkoušky.

Ušetříte čas a peníze za podání přihlášky, popř. dalších dokumentů poštou a přebírání poštou doručených dokumentů v průběhu přijímacího řízení.

 

2. Výpis ze systému

Vše vyplníte online, ale bez přihlášení, proto se Vám nebudou předvyplňovat údaje z registru obyvatel a musíte všechny vyplnit. Nahrajete přílohy přihlášky. Ze systému vytisknete výpis přihlášky, podepíšete ho a doručíte na Vámi vybrané školy (poštou, osobně, datovou schránkou).

 • Vstoupíte do systému bez přihlášení a vyplníte potřebné osobní údaje o sobě i svém dítěti.
 • Vyberete si ze seznamu až 3 obory bez talentové zkoušky, do kterých chcete podat přihlášku. Vyberete je v pořadí dle priority pro přijetí. Jsou zde uvedeny přehledné informace o každé škole, například počet letos přijímaných uchazečů i počty přihlášek v minulých letech.
 • Uvidíte přehledně dokumenty, které Vámi vybraná škola vyžaduje doložit k přihlášce. Ty pak nahrajete jako fotky nebo skeny.
 • Potvrdíte odeslání a následně obdržíte na e-mailovou adresu uvedenou v kontaktních údajích e-mail s výpisem přihlášky k vytištění.
 • Získaný výpis vytisknete (tolikrát, na kolik škol se hlásíte), podepíšete jej a doručíte v listinné podobě do každé vybrané školy (bez příloh).

Jednoduchý výběr ze všech škol, stačí vybrat školu (včetně oboru, zaměření a formy vzdělávání) a potřebné informace nemusíte hledat jinde.

U každé školy/oboru vzdělání uvidíte počty přihlášek a přijatých uchazečů v minulých letech.

Stačí jedna kopie od každé přílohy.

Musíte doručit listinnou přihlášku do každé školy.

Pozvánka ke zkouškám Vám přijde doporučeným dopisem.

 

3. Tiskopis se všemi přílohami

Vyplníte klasickou listinnou přihlášku a doručíte ji do každé zvolené školy. Ke každé přihlášce přiložíte všechny přílohy, které daná škola/obor požaduje. Každá přihláška musí mít obory uvedené ve stejném pořadí dle zvolené priority pro přijetí.

Nepotřebujete počítač ani mobilní telefon.

Ke každé přihlášce musíte přiložit listinné kopie všech příloh.

Musíte doručit listinnou přihlášku se všemi přílohami do každé školy.

Musíte si dohledat přesný název a adresu každé střední školy, kód oboru a jeho přesný název i se zaměřením.

Pozvánka ke zkouškám Vám přijde doporučeným dopisem.

Neuvidíte po vyhodnocení testů výsledky svého dítěte u jednotné přijímací zkoušky.

 

Důležité změny:

 • Potvrzení od lékaře je jako samostatná příloha přihlášky (nepotvrzuje se tedy v přihlášce). POZOR, na potvrzení od lékaře musí být správný kód oboru/oborů vzdělání!
 • Určení priority jednotlivých škol:
  • Na první místo v přihlášce uvedete nejvíce žádaný obor vzdělání ve vybrané škole.
  • Na druhé místo uvedete obor, kam má být vaše dítě přijato, když se nedostane do oboru na prvním místě.
  • Na třetí místo uvedete obor, kam má být vaše dítě přijato, pokud se nedostane ani do prvního ani do druhého oboru.
 • Pokud je již podána přihláška do oborů s talentovou zkouškou k 30. listopadu 2023, doplníte do pořadí dle priority i tyto obory vzdělání.

 

Ke stažení:

Legislativní předpisy, metodické materiály, tiskopis přihlášky, doporučené formuláře a další dokumenty týkající se přijímacího řízení do středních škol a konzervatoří od 1. 1. 2024 na webu MŠMT ke stažení ZDE.

 

 

1. kolo přijímaček

Termín podání přihlášek do 1. kola

 • Do 30. listopadu 2023 - podání přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou.
  • Podáváte listinné (modré) přihlášky stejně jako v minulých letech.
 • Od 1. února do 20. února 2024 -podání přihlášky do maturitních i nematuritních oborů.
  • Podáváte přihlášky nově popsanými způsoby.

Termíny 1. kola přijímacích zkoušek

Kdy se bude konat jednotná přijímací zkouška (JPZ)?

 • 12. a 15. dubna 2024 (Pá, Po) - 4leté obory vzdělání a nástavby
 • 16. a 17. dubna 2024 (Út, St) - víceletá gymnázia

Kdy budou náhradní termíny JPZ?

 • 29. a 30. dubna 2024 (Po, Út) - 4leté obory vzdělání i víceletá gymnázia

Kdy se bude konat školní část přijímací zkoušky?

 • od 2. ledna do 15. ledna 2024 - talentové zkoušky do oborů vzdělání skupiny 82 Umění a užité umění
 • od 15. ledna do 31. ledna 2024 - talentové zkoušky na konzervatořích
 • od 2. ledna do 15. února 2024 - talentové zkoušky na gymnáziích se sportovní přípravou
 • od 15. března do 23. dubna 2024 - školní část přijímacích zkoušek pro všechny ostatní střední školy

Kdy se budou konat náhradní školní přijímací zkoušky?

 • od 26. dubna do 5. května 2024 - pro všechny střední školy bez talentové zkoušky

Další důležitá data 1. kola

 • 10., 13. a 14. května 2024 - nahlížení do spisu
 • 15. května 2024 - ředitel školy zveřejní výsledky (ve škole a v informačním systému)

KDE se budou konat zkoušky?

 • Školní části přijímacích zkoušek se konají v jednotlivých středních školách, které je vypisují.
 • Jednotnou přijímací zkoušku (JPZ) budete konat výhradně na některých ze škol, na které se přihlásíte. Školy pro konání JPZ budou určeny systémem a dozvíte se o nich z pozvánek, které Vám pošlou ředitelé škol. Může se stát, že budete konat JPZ i 2x ve stejné škole.
 • Náhradní termín JPZ budete konat ve škole, kde se měl konat termín řádný.

Přihláška do 1. kola

Pro první kolo přijímacího řízení můžete podat:

 • až 3 přihlášky do oborů vzdělání bez talentové zkoušky (maturitní i nematuritní obory),
 • až 2 přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou.

Pokud jste v listopadu podali 2 přihlášky do oborů s talentovou zkouškou, můžete se v únoru přihlásit do dalších 3 oborů bez talentové zkoušky, budete tedy v přihlášce rovnat do pořadí celkem 5 oborů.

!!!!!!

Výběr škol na přihlášku - prioritizace

V přihlášce závazně zvolíte pořadí oborů vzdělání v jednotlivých školách podle Vaší priority. Co to znamená?

Své vybrané školy a jejich obory vzdělání seřadíte do pořadí podle toho, kam chcete nejvíce. Pokud se uchazeč umístí "nad čarou" ve více školách, bude systémem přiřazen na první z nich. Nejvíce chci do školy č. 1, pokud se nedostanu do školy č. 1, pak chci do školy č. 2, pokud se nedostanu ani do té, pak chci do školy č. 3.

 • Priorita (pořadí) oborů vzdělání v přihlášce nemá vliv na pořadí uchazečů ve výsledkové listině školy.
 • Priorita má vliv na výběr školy/oboru vzdělání až v případě, kdy se uchazeč umístí "nad čarou" ve více než jedné výsledkové listině.

Toto pořadí je důležité pro určení, na jakou školu/obor budete přijati. Pokud budete "nad čarou" ve více oborech, automaticky budete přijati do toho z nich, který jste označili jako první. Do zbývajících oborů již nebudete moct být v daném kole přijati. Pokud se do svého prvního oboru nedostanete, ale do druhého ano, budete přijati do druhého.

 !!!!

Odvolání

V minulých letech se podávalo odvolání, když byl uchazeč "pod čarou" a doufal, že se do oboru nezapíše (neodevzdá zápisový lístek) dostatečný počet uchazečů, aby byl posunut v pořadí "nad čáru". Nově již toto neplatí, protože všechna místa budou díky priroritizaci zaplněna systémem při rozřazování úspěšných uchazečů.

Vzdání se přijetí v 1. kole

Pokud je uchazeč přijat do oboru/střední školy, kam nechce nebo nemůže nastoupit, měl by se vzdát přijetí. Tímto krokem se zcela zříká přijetí v 1. kole přijímacího řízení a až potom může podat přihlášku do 2. či dalších kol (tzn. nedostane místo v méně prioritním oboru v 1  kole). Tímto krokem se pouze uvolní místo v daném oboru, ale neposouvá se pořadí uchazečů. Uvolněné místo smí škola obsadit až v dalším kole.

 

 

2. kolo přijímaček

2. kolo přijímacích zkoušek slouží výhradně pro uchazeče, kteří nebyli přijati v 1. kole nebo se vzdali přijetí, nebo se v 1. kole nikam nehlásili (tito se ale v 2. kole mohou hlásit jen do nematuritních oborů).

Střední školy musí ve 2. kole zohlednit výsledky jednotné přijímací zkoušky (JPZ) z 1. kola (opět s vlivem minimálně 60 %, resp. 40 % u gymnázií se sportovní přípravou).

Termín zahájení 2. kola

 

 • 20. května 2024 - zveřejnění kompletního seznamu škol vypisujících 2. kolo přijímacího řízení bude na stránkách systému i s volnou kapacitou v jednotlivých oborech vzdělání

 

Termín podání přihlášek do 2. kola

 

 • do 24. května 2024 - podání přihlášek do 2. kola

 

Termíny 2. kola školních přijímacích zkoušek

 • od 8. do 12. června 2024 - talentové a školní přijímací zkoušky

Další důležité data

 • 18., 19. a 20. června 2024 - nahlížení do spisu
 • 21. června 2024 - ředitel školy zveřejní výsledky

KDE se budou konat zkoušky?

 • Školní část přijímacích zkoušek se koná v jednotlivých středních školách, které je vypisují.

Přihláška do 2. kola

Pro druhé kolo přijímacího řízení můžete podat:

 • až 3 přihlášky do oborů vzdělání bez talentové zkoušky (maturitní i nematuritní obory),
 • až 2 přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou.

!!!!!

Výběr škol na přihlášku - prioritizace

Prioritizace výběru oborů vzdělání ve vybraných školách je pro 2. kolo stejná, jako pro kolo 1.

 • Uchazeč, který nekonal JPZ v 1. kole, nemůže ve 2. kole podat přihlášku do maturitního oboru!

Odvolání

Odvolání je pro 2. kolo stejné, jako pro kolo 1.

Vzdání se přijetí ve 2. kole

Pokud je uchazeč přijat na střední školu/obor, kam nechce nebo nemůže nastoupit, měl by se vzdát přijetí. Tímto krokem se zcela zříká přijetí v 2. kole přijímacího řízení a až potom může podat přihlášku do 3. a dalších kol (tzn. nedostane místo v méně prioritním oboru ve 2. kole). Tímto krokem se pouze uvolní místo v daném oboru, ale neposouvá se pořadí uchazečů. Uvolněné místo smí škola obsadit až v dalším kole.

 

3. kolo přijímaček

3. a další kolo přijímacích zkoušek slouží výhradně pro uchazeče, kteří nebyli přijati v 1. ani 2. kole, nebo se vzdali přijetí, nebo se v 1. a 2. kole nikam nehlásili.

Třetí a další kola přijímacího řízení

Třetí a další kola již nejsou centrálně řízena a jejich termíny a způsob konání jsou zcela na rozhodnutí škol. Termín pro podávání přihlášek smí být ředitelem školy stanoven nejdříve na 7. den od vydání rozhodnutí v kole předchozím.

Způsob podání přihlášky do 3. a dalších kol

Přihláška se podává výhradně na listinném tiskopisu (osobním doručením do školy, poštou, datovou schránkou). Elektronické podání ani podání výpisem není možné. Na každou školu uchazeč podá přihlášku s vyplněnými obory pouze této školy.


Počet škol/oborů vzdělání, na které se lze přihlásit, není omezen. Prioritizace se neaplikuje.


Vzdání se přijetí ve 3. a dalších kolech

Uchazeč nemůže být přijat na školy v dalším kole, pokud je přijat v jiné škole a nevzdá se tam přijetí.

 

 

 

Digitalizace přijímacího řízení

- spuštěny nové webové stránky

https://www.prihlaskynastredni.cz/

- hlavní zdroj informací

- průbežně budou aktualizovány

- vše přehledně na jednom místě

 

Jak vypadá návrh MŠMT na úpravu přijímacího řízení na SŠ

https://kampodevitce.cz/jak-vypada-navrh-msmt-na-upravu-prijimaciho-rizeni-na-ss/

 

 

 

 

Chystané změny ve školním roce 2023/24


Letos se v přijímacím řízení chystají velké změny, které ještě bohužel nemají finální podobu, a čeká se na jejich legislativní úpravu. Zákonodárci chtějí mít jasno nejpozději v prosinci, aby v lednu mohli ředitelé středních škol vyhlásit kritéria přijímacího řízení.


Největší změnou by mělo být elektronické podávání až tří přihlášek do maturitních oborů, které má nahradit současné dvě papírové přihlášky. Už při podání přihlášky hraje roli pořadí, ve kterém jednotlivé střední školy na přihlášku uvedete. První škola = škola, kam se chce te dostat nejvíce, třetí škola = škola, kam chcete být přijati ze všech tří vybraných škol nejméně. To je změna oproti současnosti, kdy pořadí škol na přihlášce nehrálo roli.

Trpělivě tedy počkejme na finální úpravu nově navrhovaných změn v přijímacím řízení. Nemá smysl nyní po ZŠ chtít informace o průběhu přijímacího řízení ani konkrétní tiskopisy přihlášek na střední školy. 

Na digitalizaci přihlášek pak rovnou navazuje zrušení zápisových lístků i odvolání, ale i následné 2. kolo, které by letos též mělo nově mít centrálně spravované digitalizované přihlášky.

 

Termíny konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2023/2024

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanovilo termíny konání jednotné přijímací zkoušky. 

Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech, je stanovena v řádném termínu na dny:

Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:

 • 1. termín: pátek 12. dubna 2024
 • 2. termín: pondělí 15. dubna 2024

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:

 • 1. termín: úterý 16. dubna 2024
 • 2. termín: středa 17. dubna 2024

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:

 • 1. termín: pondělí 29. dubna 2024
 • 2. termín: úterý 30. dubna 2024

 

Tento test Ti může pomoci při úvahách o vhodném oboru a povolání a ukáže Ti obory, které by pro Tebe mohly být zajímavé.

https://www.infoabsolvent.cz/Profitest

 

 

 

 Přijímací zkoušky!!! Vyzkoušejte!!!

https://nanecisto.online/

https://www.scio.cz/prijimaci-zkousky-na-ss/on-line-test-zdarma/index.asp

https://www.prijimacky-onlinekurzy.cz/testy-nanecisto

https://skolaposkole.cz/prijimaci-zkousky-ss/prijimaci-zkousky-kratke-testy

 

 

 

 

Seznam internetových stránek, na kterých naleznete mnoho užitečných rad !!

 

 

 

Mgr. Lucie Samcová

Konzultační hodiny: Úterý  - 11.50 - 12.35 nebo kdykoliv po telefonické domluvě

 

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies