Hlavní rozcestí

Deváté třídy

   Přijímací zkoušky!!! Vyzkoušejte!!!

https://nanecisto.online/

https://www.scio.cz/prijimaci-zkousky-na-ss/on-line-test-zdarma/index.asp

https://www.prijimacky-onlinekurzy.cz/testy-nanecisto

https://skolaposkole.cz/prijimaci-zkousky-ss/prijimaci-zkousky-kratke-testy

 

 

 

Termíny jednotné přijímací zkoušky v roce 2023

Na základě rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy se jednotná přijímací zkouška v roce 2023 bude konat od 13. do 18. dubna.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanovilo termíny konání jednotné přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení pro přijetí do 1. ročníku u oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou v souladu s § 60c odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Jednotná přijímací zkouška pro čtyřleté obory a obory nástavbového studia se v řádném termínu uskuteční 13. a 14. dubna 2023. Jednotnou přijímací zkoušku do oborů víceletých gymnázií budou uchazeči konat 17. a 18. dubna 2023. Náhradní termín pro všechny obory vzdělání byla stanoven na dny 10. a 11. května 2023.

OBOR VZDĚLÁNÍ  1. ŘÁDNÝ TERMÍN  2. ŘÁDNÝ TERMÍN  1. NÁHRADNÍ TERMÍN  2. NÁHRADNÍ TERMÍN 
Čtyřleté obory a obory nástavbového studia 13. dubna 2023 14. dubna 2023 10. května 2023  11. května 2023 
Obory šestiletých a osmiletých gymnázií 17. dubna 2023 18. dubna 2023

 

Přijímací řízení na střední školy a učiliště ve školním roce 2022/2023

První kolo přijímacího řízení je zahájeno jeho vyhlášením ředitelem střední školy:

a) pro obory vzdělání s talentovou zkouškou v termínu do 31. října,

b) pro obory vzdělání bez talentové zkoušky v termínu do 31. ledna.

Ředitel střední školy stanoví pro jednotlivá kola přijímacího řízení jednotná kritéria přijímání uchazečů a zveřejňuje spolu s těmito kritérii i způsob hodnocení jejich splnění a další podrobnosti organizace přijímacího řízení.

 

Podání přihlášky do 1. kola přijímacího řízení

Uchazeč může podat nejvýše dvě přihlášky pro obor vzdělání s talentovou zkouškou a nejvýše dvě přihlášky pro ostatní obory vzdělání; pořadí obou uvedených škol v příslušném tiskopise je vždy shodné a nevyjadřuje preferenci té které školy.

 

Termíny pro podávání přihlášek:

a) pro obory vzdělání s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2022

b) pro obory vzdělání bez talentové zkoušky do 1. března 2023

Ředitel školy pro obory vzdělání s talentovou zkouškou stanoví min. dva termíny talentové zkoušky, a to v pracovních dnech v termínu:

- od 2. do 15. ledna pro obory středního vzdělání s talentovou zkouškou;

- od 2. ledna do 15. února v případě oboru GSP;

- od 15. do 31. ledna pro obory konzervatoří.

(Ředitel školy může stanovit školní přijímací zkoušku, přičemž stanoví v 1. kole min. dva termíny, a to v pracovních dnech v období od 12. dubna do 28. dubna pro obory vzdělání s maturitní zkouškou, v období od 22. dubna do 30. dubna pro ostatní obory vzdělání.)

 

Celková informace k přijímacímu řízení na střední školy ve školním roce 2022/2023 

 

 

 

 

 Zápisový lístek - viz přiložený soubor

 

 

Seznam internetových stránek, na kterých naleznete mnoho užitečných rad !!

 

 

 

Přihlášky na střední školu ke stažení:

Denní forma studia (růžová)

Odkaz:

Obor vzdělání s talentovou zkouškou (modrá)

Odkaz:

 

Mgr. Lucie Samcová

Konzultační hodiny: 

 

 

Rychle k cíli

Kroužky 2021/2022
Líbí se Vám naše nové stránky?
Ano
67%
ne
33%