Hlavní rozcestí

Deváté třídy

Aktualizované informace pro přijímací řízení ve školním roce 2020/2021

Obecná opatření pro přijímací řízení ve školním roce 2020/2021

 

 

Nové informace!!! Jak tento rok proběhnou přijímací zkoušky?

Přijímací zkoušky

 

 

Zkuste si scio online test zdarma

Test zdarma

 

Termín pro podání přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou

Od: pondělí 30. listopadu 2020 0:00

Do: pondělí 30. listopadu 2020 23:59

 

Termíny konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021 (pro přijetí pro školní rok 2021/2022):

Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikaceve dvou termínech, je stanovena v řádném termínu na dny:

 

Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:

1.termín: pondělí 12. dubna 2021

2.termín:úterý 13. dubna 2021

 

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:

1.termín : středa 14. dubna 2021

2.termín:čtvrtek 15. dubna 21

 

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené oboryvzdělání na dny:

1.termín: středa 12. května 2021

2.termín: čtvrtek 13. května 2021

 

Celé znění - viz přiložený soubor v pdf

 

 

Zápisový lístek - viz přiložený soubor

 

 

Seznam internetových stránek, na kterých naleznete mnoho užitečných rad !!

 

 Veškeré informace k Jednotné přijímací zkoušce naleznete na: www.cermat.cz

Jednotná přijímací zkouška je povinnou součástí prvního kola přijímacího řízení do všech maturitních oborů. Výjimkou jsou obory s talentovou zkouškou (mimo obor Gymnázium se sportovní přípravou) a obory zkráceného studia podle § 85 školského zákona.

Uchazeč o vzdělávání v oboru s maturitní zkouškou může pro první kolo přijímacího řízení podat přihlášku ke vzdělávání až na dvě střední školy nebo na dva maturitní obory (případně odborná zaměření podle ŠVP) v rámci jedné střední školy. Podáním dvou přihlášek vzniká uchazeči nárok konat jednotnou přijímací zkoušku ve dvou termínech (tzn. podá-li uchazeč jednu přihlášku na maturitní obor a druhou např. na obor s výučním listem, může konat jednotnou přijímací zkoušku pouze jednou).

Kromě dvou výše zmíněných přihlášek na střední školy může uchazeč v prvním kole podat navíc až dvě přihlášky do oborů s talentovou zkouškou. Teoreticky tak může v prvním kole podat dohromady až 4 přihlášky (zkoušku však přesto může konat pouze dvakrát). Všechny školy, na které uchazeč podal přihlášku do oboru vzdělání, u nichž je jednotná přijímací zkouška nedílnou součástí kritérií pro přijímaní uchazečů, obdrží od Centra výsledky této zkoušky.

Jednotná přijímací zkouška je pouze jednou z částí přijímacího řízení. Při rozhodování o přijetí uchazeče ke vzdělávání zohledňují školy i další kritéria, např. výsledky předchozího vzdělávání, umístění na různých soutěžích a olympiádách, výsledky školních přijímacích zkoušek či pohovorů atp. Výsledek JPZ se na celkovém hodnocení uchazečů podílí minimálně 60 % (u oborů Gymnázium se sportovní přípravou minimálně 40 %).

vykricnikV souladu s § 1 odst. 7 vyhlášky č. 353/2016 Sb. školy nemohou v přijímacím řízení hodnotit hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020. 

 

 

 

Přihlášky na střední školu ke stažení:

Denní forma studia (růžová)

Odkaz:

Obor vzdělání s talentovou zkouškou (modrá)

Odkaz:

 

Mgr. Lucie Samcová

Konzultační hodiny: Pátek - 8.00 - 8.45 (nebo kdykoliv po telefonické domluvě)

 

 

Rychle k cíli

Líbí se Vám naše nové stránky?
Ano
67%
ne
33%