Hlavní rozcestí

Deváté třídy

Výrobce textilií

    

 

 

 

Přípravné online kurzy k jednotným přijímacím zkouškám na
střední školy a gymnázia

Zde klikni

 

 

Podání přihlášky do oboru vzdělání s talentovou zkouškou

Od: úterý 30. listopadu 2021 0:00
Do: úterý 30. listopadu 2021 23:59
 

Podání přihlášky do oboru vzdělání bez talentové zkoušky

Od: úterý 01. března 2022 0:00
Do: úterý 01. března 2022 23:59
 

 

Ministerstvo školství stanovilo termíny konání jednotné přijímací zkoušky 2022

Řádné termíny didaktických testů jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a z matematiky se ve školním roce 2021/2022 budou konat v polovině dubna. Náhradní termíny se uskuteční v první polovině května.

V souladu s § 60c odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy určilo termíny konání jednotné přijímací zkoušky v 1. kole přijímacího řízení pro přijetí do 1. ročníku u oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou stanovených v § 60 odst. 5 a § 62 odst. 4  ve všech formách vzdělávání, včetně nástavbového studia, ve školním roce 2021/2022 na následující dny.

TYP OBORU VZDĚLÁNÍ 1. ŘÁDNÝ TERMÍN 2. ŘÁDNÝ TERMÍN  1. NÁHRADNÍ TERMÍN  2. NÁHRADNÍ TERMÍN 
Čtyřleté obory a obory nástavbového studia 12. dubna 2022 13. dubna 2022 10. května 2022  11. května 2022 
Obory šestiletých a osmiletých gymnázií 19. dubna 2022 20. dubna 2022

 

 

 Zápisový lístek - viz přiložený soubor

 

 

Seznam internetových stránek, na kterých naleznete mnoho užitečných rad !!

 

 Veškeré informace k Jednotné přijímací zkoušce naleznete na: www.cermat.cz

Jednotná přijímací zkouška 2021

Jednotná přijímací zkouška je povinnou součástí prvního kola přijímacího řízení do všech maturitních oborů. Výjimkou jsou obory s talentovou zkouškou (mimo obor Gymnázium se sportovní přípravou) a obory zkráceného studia podle § 85 školského zákona.

Uchazeč o vzdělávání v oboru s maturitní zkouškou může pro první kolo přijímacího řízení podat přihlášku ke vzdělávání až na dvě střední školy nebo na dva maturitní obory (případně odborná zaměření podle ŠVP) v rámci jedné střední školy. Podáním dvou přihlášek vzniká uchazeči nárok konat jednotnou přijímací zkoušku ve dvou termínech (tzn. podá-li uchazeč jednu přihlášku na maturitní obor a druhou např. na obor s výučním listem, může konat jednotnou přijímací zkoušku pouze jednou).

Kromě dvou výše zmíněných přihlášek na střední školy může uchazeč v prvním kole podat navíc až dvě přihlášky do oborů s talentovou zkouškou. Teoreticky tak může v prvním kole podat dohromady až 4 přihlášky (zkoušku však přesto může konat pouze dvakrát). Všechny školy, na které uchazeč podal přihlášku do oboru vzdělání, u nichž je jednotná přijímací zkouška nedílnou součástí kritérií pro přijímaní uchazečů, obdrží od Centra výsledky této zkoušky.

Jednotná přijímací zkouška je pouze jednou z částí přijímacího řízení. Při rozhodování o přijetí uchazeče ke vzdělávání zohledňují školy i další kritéria, např. výsledky předchozího vzdělávání, umístění na různých soutěžích a olympiádách, výsledky školních přijímacích zkoušek či pohovorů atp. Výsledek JPZ se na celkovém hodnocení uchazečů podílí minimálně 60 % (u oborů Gymnázium se sportovní přípravou minimálně 40 %).

vykricnikV souladu s § 1 odst. 7 vyhlášky č. 353/2016 Sb. školy nemohou v přijímacím řízení hodnotit hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020. 

 

 

 

Přihlášky na střední školu ke stažení:

Denní forma studia (růžová)

Odkaz:

Obor vzdělání s talentovou zkouškou (modrá)

Odkaz:

 

Mgr. Lucie Samcová

Konzultační hodiny: Úterý - 12.45 - 13.30 (nebo kdykoliv po telefonické domluvě)

 

 

Rychle k cíli

Kroužky 2021/2022
Líbí se Vám naše nové stránky?
Ano
67%
ne
33%