Hlavní rozcestí

O třídě

Školní rok 2023/2024

Bláznivý týden - červené pondělí

2. 5. jsme šli po stopách první (třetí) koněspřežky, která vedla z Českých Budějovic do Linze. 

POKOS - Den s Armádou ČR

DEN ZEMĚ - ÚKLID PÍSECKÝCH HOR

5. A PŘEJE VESELÉ VELIKONOCE!

Společné bruslení s 5. B :-) 

Ochutnávka Slovenska! V rámci výuky vlastivědy jsme si uvařili a ochutnali tradiční slovenský pokrm - halušky s brynzou a slaninou. 

19. 12. Jsme se zúčastnili školního turnaje ve vybíjené. Jsme opravdu pyšní na celou třídu, s jakým bojovným duchem děti do turnaje vstoupily, podporovaly se navzájem a ve finále o vítězství předvedly skvělý výkon. 

5. 12. k nám přišel Mikuláš, čerti a anděl, letos už naposledy..

Dne 14. 11. jsme se vydali na exkurzi na Přírodovědeckou fakultu JČU, abyhom nejprve vyslechli přednášku prof. Mgr. Radima Šumbery, Ph.D, který mluvil o tropickém pásu, Africe a výzkumu drobných hlodavců právě v Africe. Následně nás provedl rypošáriem a seznámil s těmito pozoruhodnými zvířaty, která na fakultě chovají. 

Jak funguje sopka? To jsme si každý mohl vyzkoušet a na rozdíl od žhavého magmatu jsme si mohli vybrat vlastní barvu lávy. 

 

Pokus ,,Cesta za světlem" - Potřebují rostliny a živočichové světlo? Dokáží najít zdroj světla, i když v cestě za světlem mají překážky? DOKÁŽÍ!

Vytváření projektů ve vlastivědě - Kraje v ČR

 

Den zemědělce 6. 10. 

Dopoledne s IZS - adaptační týden

Dopravní hřiště - adaptační týden

 

 

A je tu nový školní rok 2021 - 2022.

Jsme už třeťáci! Sešli jsme se ve stejném složení - 9 dívek a 7 chlapců. Hodně jsme se na sebe těšili a věříme, že nás letos nezastihne distanční výuka. Náš školní rok začal adaptačními dny. Z nich pochází naše fotografie.

 

 

 

 

 

 

Školní rok 2020/2021

Už jsou z nás DRUHÁCI

Naše třída se sešla po delších prázdninách v počtu 17 žáků (10 dívek a 7 chlapců). Přivítali jsme mezi sebou Anetku a Michálka.

Doufáme, že se nám ve škole bude dařit stejně dobře, jako minulý rok.

 

 

 

 

 

 

Ahoj!

Naše třída má 15 žáků, z toho 9 dívek a 6 chlapců. Ve škole senám líbí. Každý z nás si našel nové kamarády. Škola je pěkně vybavená. Líbí se nám, že si můžeme o přestávkách hrát v atriu.

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies