Hlavní rozcestí

O škole

Základní škola Tomáše Šobra v Písku je škola pavilónového typu obklopená rozsáhlým sportovním areálem a zelení. Stavba byla dokončena v roce 1977. Od roku 1990 používáme  čestný název: "Základní škola Tomáše Šobra" podle prvního českého starosty města Písku. Součástí ZŠ T. Šobra je 12. mateřská škola.

Jsme modelovou školou v projektu Pomáháme školám k úspěchu.

Jsme partnery v projektu Bez obav spolu.

Se školou spolupracuje rodičovský spolek Klub Tomáše Šobra z.s.

Ve škole funguje pobočka Městské knihovny Písek s možností výpůjček domů.

Škola je zapojena do iniciativy Rodiče vítáni.


Dětem i rodičům nabízíme klidné a příjemné školní prostředí - od září 2012 nový pavilon 1. stupně a zrekonstruovaný pavilon 2. stupně, sportovní vyžití venku i v tělocvičně.
Na naší škole vyučujeme podle ŠVP pro základní vzdělávání.
Provozujeme 3 oddělení družiny a školní klub.
Nabízíme širokou paletu kroužků pro žáky 1. i 2. stupně - basketbal, taneční kroužek, malý kuchtík, výtvarný kroužek, sborový zpěv, zobcová flétna, jazyky atd.
Ve výuce využíváme moderních technologií – např. interaktivní tabule je téměř v každé třídě.

Zavádíme matematickou metodu prof. Hejného, párovou výuku, rozvíjíme v našich žácích čtenářství a badatelství.
Často zařazujeme do výuky projektové dny, školní exkurze, výlety, v zimně lyžařský výcvik a v létě školu v přírodě (Nové Hutě).

Pro rodiče i širokou veřejnost pořádáme besedy na důležitá a zajímavá témata pod hlavičkou Rodičovské kavárny.

Pomoc žákům, rodičům i kantorům nabízí naše Školní poradenské pracoviště.

Základní škola Tomáše Šobra spolupracuje s mnoha subjekty v Písku i mimo region.

 

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies