Hlavní rozcestí

O školce

Mateřská škola se nachází v mimořádně klidném prostředí uprostřed krásné zahrady, která dětem zaručuje dostatek pohybového vyžití, nedaleko Základní školy Tomáše Šobra a v blízkosti lesa Amerika, což umožňuje časté vycházky a výlety do přírody. Vzdělávací program: „Pojďte děti, budeme si hrát“ je zpracován podle „Rámcového programu pro předškolní vzdělávání“ do jednotlivých bloků podle ročních období. Uskutečňuje se přirozenou cestou prostřednictvím her, prožitků a praktických zkušeností. Škola má tři třídy - jednu třídu předškoláků a dvě třídy dětí mladších, rozdělených podle věku.

V roce 2013 mateřská škola prošla rozsáhlou rekonstrukcí, na podzim roku 2014 byla revitalizována zahrada MŠ a vybavena novými herními prvky z akátového dřeva (bezpečné hřiště –„ Hřiště pod květinou“).

V letech 2020 a 2021 prošla mateřská škola celkovou rekonstrukcí elektoinstalace a sociálního zařízení.

Třídy byly dovybaveny školním nábytkem Makra Didakta, interaktivní dotykovou tabulí a tablety.

Pro zvýšení bezpečnosti dětí je v každé třídě naistalován videotelefon pro kontrolu vstupu do mateřské školy.

Mateřskou školu mohou rodiče navštívit a prohlédnout po předchozí domluvě kdykoliv.

 

Provozní doba MŠ: 6:00 – 16:30


Telefony do jednotlivých tříd:

Žlutá pastelka:      380 422 521
Oranžová pstelka: 380 422 523
Zelená pastelka:   380 422 524
Kuchyně:               608 121 783

Email: 12ms@zstsobra.cz       houskova12ms@zstsobra.cz

Školné na naší škole je od 1. září 2023   383 ,- Kč.

 

Mateřská škola dále nabízí:

 • adaptační režim pro nově příchozí děti
 • zkrácený odpočinek pro předškolní děti, místo spánku náhradní činnosti zaměřené na přípravu do ZŠ a různé doplňkové činnosti – „Cvičíme si jazýček“, „Joga pro nejmenší", „Angličtina hrou“ , „Tvořivé ručičky“ ,,Lesánek", ,,Učení nás baví", ,,Zvídálek".
 • předplavecký výcvik, návštěvu solné jeskyně, cvičení v Harmonny Wellness clubu, For body, ,,Cvičení nás baví"-pravidelné cvičení v TV ZŠ T.Šobra
 • pravidelné využívání Polytechnického centra na ZŠ T.Šobra
 • výlety do - , Pohádkové kovárny, záchranné stanice Makov, Zemského hřebčína, Putim, Javorník, Zeměráj, Dřípatka, Putim, statek Dobešice
 • pro všechny děti mikulášskou nadílku, karneval, slavnostní rozloučení s předškoláky, vánoční besídku, spaní ve školce, Drakiáda, Tvůrčí dílny
 • den plný her ke Dni dětí a pestrou nabídku divadelních, hudebních a kouzelnických představení přímo v MŠ
 • návštěvu městského divadla, knihovny, muzea, Sladovny a ZUŠ Písek
 • zapojení do unikátního celorepublikového vzdělávacího programu: „Zdravá pětka“, ,,Se Sokolem do života"
 • MŠ spolupracuje s Mensou ČR   http://deti.mensa.cz/index.php?pg=ntc&cid=225
 • spolupráce se Středními školami v Písku - Finanční gramotnost, První pomoc, Řemesla
 • vzdělávání pomocí vzdělávacích programů na nové interaktivní tabuli
 • pravidelnou logopedickou péči
 • mateřská škola má vlastní kuchyni, ve stravování dbáme na zdravou pestrou výživu, dětem je zajištěn dostatek ovoce a zeleniny během celého dne formou ovocných a zeleninových talířů
 • pitný režim je zajištěn během celého dne
 • zimní a jarní ozdravný pobyt dle zájmu rodičů
 • turistické výlety do přírody
 • Mezigenerační setkávání – dlouhodobá a pravidelná spolupráce se SD Světlo
 • Logigo – učební systém pro předškolní děti
 • Digi Boot, Ozzo Boot , Bee Boot, Tablety - digitální pregramotnost
 • Škola je náš kamarád – pohádkové čtení, výtvarné tvoření, sportovní den,ICT,společné vycházky
 • poradenství a spolupráce se speciálním pedagogem ze ZŠ T.Šobra
 • poradenství a spolupráce s PPP Písek
 • spolupráce s MŠ Písek , MŠ Volyně, SPC MŠ Praha

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies