Hlavní rozcestí

III. oddělení Zelená pastelka

 

Třídní učitelky:           Říhová Hana 

                                    Bc. Lenka Dryeová

 

Telefon: 380 422 524

Email MŠ: 12ms@zstsobra.cz

 

Věkové složení dětí  5-7 let

 

Provoz třídy je od 7,00-15,30 hodin. Od 6,00-7,00 hodin se děti scházejí ve sběrné třídě Žlutá pastelka a zde se také rozcházejí.

 

 "Neotvírejme dětem všechny dveře, ale pomozme jim najít správný klíč, aby si je otevřely samy."

 

V naší třídě se zaměřujeme na všestranný rozvoj dětí a posílení kompetencí, které jim umožní plynulý přechod na Základní školu.  Příjemnou atmosférou a hravou formou vedeme děti k ohleduplnosti, samostatnosti a k posílení zájmu o svět, přírodu a dění v jejich okolí.

O třídě:

Třída je světlá a prostorná, její vybavení odpovídá potřebám nejmladších dětí. Nemá stálou ložnici, lehátka určená k odpočinku se denně rozkládají. Ložní prádlo mají děti uložené v poličkách pod svou značkou. Třída má z bezpečnostních důvodů nainstalovaný videotelefon na otevírání venkovních dveří.                        

Šatna třídy se nachází v přízemí MŠ. Nástěnky v ní jsou využívány pro informace rodičům a pro výstavky dětských prací.

Děti se stravují ve třídě. Jídlo vydávají p. kuchařky u výdejního okénka. Ve třídě je zavedený pitný režim.          

Třída je vybavena didaktickými pomůckami, hračkami a stavebnicemi, které se doplňují každý rok. Hračky a stavebnice jsou umístěny jsou tak, aby si děti mohly samy vybrat, s čím si budou hrát. Při krajích herny jsou dětské koutky pro hraní námětových her ( kuchyňka , dopravní koberec, barbie domeček, …). V rohu třídy je umístěna i dětská knihovna. K dispozici máme dostatek pomůcek pro výtvarné a pracovní činnosti. Při výchovně-vzdělávací práci využíváme také dotykovou interaktivní tabuli. K vybavení třídy patří piáno, drobné rytmické nástroje, televize a DVD přehrávač.

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies