Hlavní rozcestí

ZÁPIS DO MŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2024 - 2025

Pavlína Houšková 18.4.2024

Vážení rodiče,

jako každý rok se nám blíží čas zápisu, a proto bych Vám ráda poskytla několik informací k této události.

Ve dnech zápisu do mateřské školy budeme pořádat i ,, Den otevřených dveří", kdy budete mít možnost si s Vašimi dětmi prohlédnout vnitřní prostory školy a školní zahrady.

JSME VELICE RÁDI, ŽE SE ZÁPIS PRO TENTO ŠKOLNÍ ROK USKUTEČNÍ OPĚT S OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTÍ DĚTÍ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ.

. čtvrtek 2. května 2024 od 13.00 - 17.00 hod.

. pátek 3.května 2024 od 13.00 - 17.00 hod.

 

K zápisu si přineste s sebou:

1) vyplněnou žádost o přijetí dítěte do MŠ ( viz.příloha)

2) vyplněný evidenční list potvrzený lékařem ( viz.příloha- vytištěň musí být oboustranně, ne na dvou papírech) nebo lékařské potvrzení od pediatra

3) rodný list

4) občanský průkaz

5) kartičku pojišťovny

6) informace pro rodiče ( viz.příloha)

 

Podmínkou přijetí do MŠ je podle § 50 zákona veřejného zdraví je splnění povinnosti se podrobit stanoveným pravidelným očkováním nebo mít doklad , že dítě je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkováním podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dětí, které plní povinné předškolní vzdělávání.

 

V příloze naleznete KRITERIA K ZÁPISU PRO ŠKOLNÍ ROK 2024 - 2025

Tiskopisy si také můžete vyzvednout vytištěné v mateřské škole.

Zápisem do mateřské školy začíná Vám i vašim dětem nová životní etapa. Máte ještě několik měsíců na vše se připravit, vytvořit příjemnou atmosféru Vašemu dítěti a společně se těšit na nové zkušenosti a zážitky.

Těšíme se na Vás

Mgr.Pavlína Houšková

zástupce ředitele 12.MŠ

 

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies