Hlavní rozcestí

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2023/2024

Jaroslav Volf 13.3.2024

Pátek 5.4. 2024 (14.00 – 17.00 hod) a sobota 6.4. 2024 (9.00 – 11.00 hod).

Je povinný pro děti narozené v době od 1.9. 2017 do 31.8. 2018 a děti narozené před 1.9. 2017, které z různých důvodů školu dosud nenavštěvují.

Děti, které měly odloženou školní docházku ve školním roce 2023/2024 se rovněž dostaví k zápisu.

Zápis se koná v prostoru prvního stupně ZŠ (vstup hlavním vchodem).

K zápisu je nutná žádost o přijetí, ideálně předvyplněná (ODKAZ). Dále je potřeba přinést rodný list dítěte a občanský průkaz rodiče.

Kritéria pro přijímání žáků nejsou stanovena.

O odklad školní docházky může zákonný zástupce dítěte písemně požádat. Žádost o odklad musí být škole předána nejdéle do 30. dubna 2024. Formulář žádosti o odklad (ODKAZ) musí být doplněn doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Je vhodné tyto dokumenty doložit již při zápisu.

 

13.3. 2024                                                                                                                                                                                                     Mgr. Bc. Jaroslav VOLF,

                                                                                                ředitel školy            

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies