Hlavní rozcestí

My v tom Jihočechy nenecháme

Romana Bláhová 22.9.2022

Informace k dotačnímu programu „My v tom Jihočechy nenecháme I“ – děti 3 až 19 let

 

Město Písek a jím zřízené mateřské a základní školy se zapojily do dotačního programu Jč kraje „My v tom Jihočechy nenecháme I“.  Příspěvek se týká dětí/mládeže ve věku 3 let až 19 let, s trvalým pobytem dítěte v Jihočeském kraji ke dni 01.08.2022. Maximální výše příspěvku činí 4.000 Kč při splnění níže uvedených podmínek:

1.     pobírání dávky „Přídavek na dítě“ (alespoň v některém měsíci roku 2022) nebo

2.     pobírání dávky „Příspěvek na bydlení“ (v 1. nebo 2. čtvrtletí roku 2022) nebo

3.     čistý měsíční příjem připadající na člena společné domácnosti je ve výši max. 13.000 Kč

Podmínkou pro přiznání a vyplacení podpory je, že zákonný zástupce podporované osoby a jeho manžel/druh/partner není ke dni podání žádosti o podporu déle než 6 měsíců veden v evidenci uchazečů o zaměstnání (potvrzeno úřadem práce na formuláři přílohy č. 6 Pravidel)

Více informací lze nalézt na odkazu: https://myvtomjihocechynenechame.cz/

 

Zákonní zástupci mohou podat žádost o příspěvek na školní aktivity (úplata za předškolní vzdělávání, úplata za školní stravování, úplata za zájmové vzdělávání ve školní družině a školním klubu, úplata za školní kroužek) prostřednictvím mateřské nebo základní školy, kterou jejich dítě navštěvuje. Formulář žádosti je k dispozici přímo na webových stránkách dané školy (v papírové formě je žádost dostupná v kanceláři školy). Na stránkách jednotlivých škol jsou k dispozici další informace o možnostech podání žádosti (např. určené dny a hodiny, ve kterých mohou vyplněnou žádost do školy donést).

Nejzazší termín pro podání žádostí zákonnými zástupci je u všech škol zřízených městem Písek sjednocen a stanoven na 31.10.2022.

 

Na naší škole bude mít příjem žádostí na starosti paní hospodářka Lucie Vlášková. Zasílejte písemně datovou schránkou, na mail vlaskova@zstsobra.cz, nebo lze v pracovní dny v čase mezi 7.30 a 13.30 přijít osobně a přinést vyplněné i vyplnit na místě. Více se informujte na telefonu 380 422 500.

 

Rychle k cíli

Kroužky 2021/2022
Líbí se Vám naše nové stránky?
Ano
67%
ne
33%