Hlavní rozcestí

CO2 liga - 2.mise

Eliška Indrová 27.1.2021 08:07

V minulé misi jste se seznámili s globální klimatickou změnou, s rozvratem klimatického systému. Je nepopiratelné, že klimatická změna probíhá. Mezi vědci, kteří se klimatickým systémem zabývají, panuje shoda, že probíhající změna je zapříčiněna lidskou činností.

A to především nárůstem koncentrace skleníkových plynů - hlavně oxidu uhličitého - CO2 a metanu CH4 - v atmosféře (dalšími přidávanými skleníkovými plyny jsou
zejména oxid dusný N2O a freony CFC).
Koncentrace skleníkových plynů v atmosféře roste především vinou využívání fosilních paliv. Uhlí, ropa i zemní plyn obsahují množství miliony let konzervovaného uhlíku, který se spalováním znovu uvolňuje jako CO2. Kácením lesů se uvolňuje uhlík obsažený nejen ve dřevě, ale i v biomase v zastíněných půdách. Množství skleníkových plynů se zvyšuje také intenzivním chovem dobytka, který při trávení produkuje velké množství metanu.
Vlivem růstu koncentrace skleníkových plynů se zesiluje skleníkový jev a tím stoupá průměrná globální teplota. Teplejší vzduch nabírá více vodní páry, která je také skleníkový plyn, a oteplování se tím dále zesiluje.

Existuje spolehlivý způsob: přestat je vypouštět - což znamená především přestat užívat fosilní paliva. Už když se k takovému stavu hodně přiblížíme, začne koncentrace CO2 v ovzduší klesat tím, že se bude rozpouštět v oceánech. (Ovšem pozor, tam CO2 také škodí: svou kyselostí např. rozpouští vápenaté schránky korálů i dalších organismů. Je tedy vidět, že emise CO2 zcela jistě nějakou škodu napáchají, záleží ale, aby nebyla příliš velká).
Problémem je, že téměř všechny moderní vymoženosti, které v životě využíváme, jsou k dispozici právě díky těžbě a spotřebě fosilních paliv. A také kvůli průmyslovému zemědělství a chovu dobytka. Emise jakýchkoliv /všech???/ skleníkových plynů z těchto odvětví můžeme přepočítat na tzv. ekvivalent CO2 (= vliv všech vzniklých skleníkových plynů vyjádříme v množství CO2, které by mělo stejný vliv na skleníkový efekt jako všechny skleníkové plyny dohromady).
Pojmem uhlíková stopa potom označujeme, jaké množství CO2 (ekvivalentu) vzniklo během životního cyklu nějaké věci, služby nebo našeho života. Pro výpočet uhlíkové stopy existují různé kalkulátory. Lze jich najít na internetu spoustu a je dobré si uvědomit, že jsou to spíš orientační nástroje a jejich jednotlivé výsledky se od sebe mohou i velmi lišit. Vždy záleží na tom, co všechno do nich tvůrci zahrnou a jak jsou propracované.

A to byl také náš další úkol - spočítat si svoji uhlíkovou stopu a navrhnout změny, které by tuto stopu zmenšily.

Odkaz na výpočet uhlíkové stopy: www.uhlikovastopa.cz (pozor, hodnoty se zadávají za celou domáctnost za rok).

Rychle k cíli

Líbí se Vám naše nové stránky?
Ano
67%
ne
33%