Hlavní rozcestí

Příměstské tábory ZŠ T. Šobra – prázdniny 2021

Romana Bláhová 20.5.2021 07:57

Idea letošních příměstských táborů

 

Pomalu končí školní rok, který žáci většinou strávili doma. Bez přímého a osobního kontaktu s učiteli, s vrstevníky, s realitou v celé její šíři. V dubnu a květnu se sice do škol vrátili, ale ne vše se stihne a dá do konce školního roku udělat způsobem, který by deprivaci COVIDem vynahradil.

Naše škola na situaci zareagovala a připravila bohatý program tzv. příměstských táborů. Tábory jsou aktivitou, která umožňuje učit se, ale ve volnočasovém rytmu a prostředí, zábavně a podle konkrétních potřeb. Nejde o pouhé „doučovací kempy“, o kterých se v médiích hodně píše a mluví.

 

Příměstské tábory v červnu, červenci a srpnu 2021 jsou naším příspěvkem k nápravě stavu směrem k normálnosti. Spolupracujeme na jejich přípravě a realizaci s několika partnery (MAP II. Písecko, projekt Inkluze, Věda nás baví) a věříme v jejich úspěšný průběh a výsledek. Snad je i jen z následujícího seznamu táborů zřetelná snaha o pestrost a atraktivní pojetí.

Možnost zahájit aktivity hned v pondělí 28.6. dává vyhlášené ředitelské volno na tyto dny.

Přihlášky distribuují vedoucí táborů, na přihláškách, plakátech a u učitelů školy je možné získat podrobnější informace.

Kdo si nevybere z nabídky nebo bude mít jakýkoliv jiný problém (obsazenost, kolize termínů) – obrátí se na třídního učitele.

Záleží nám na tom, aby všichni žáci měli možnost se realizovat, a aby nikdo nezůstal stranou.

Upozorňujeme současně, že na provozní výdaje (strava, cestovné, vstupy) vybíráme 100,- KČ na osobu a den tábora s tím, že nespotřebované prostředky budou převedeny na Nadaci školy. Z těchto peněz se nehradí odměny vedoucích táborů, ty řešíme z projektů.

J. Volf

 

Přehled táborů

 

od 28.6. 2021

1) Matematicko-technický

2) Co sním, to vysportuji

3) Hravé opakování pro třeťáky

4) Lovci Bobříků

5) Malý přírodovědec

6) V zemi skřítků

7) Hravá angličtina

8) Za pokladem

9) S pohybem za zábavou

10) Putování za husity

11) Vzhůru za dobrodružstvím

12) Matematicko-přírodovědný Brouček Šikula

13) Matematicko-přírodovědný Po stopách času

 

od 12.7. 2021

14) Letní příměstský tábor Pohádkohrátky

15) Matematicko-přírodovědný Malý turista

16) Letní příměstský tábor Letní olympijské hry

 

od 19.7. 2021

17) Příměstský tábor B. Šípové

18) Věda nás baví

 

od 26.7. 2021

19) Letní příměstský tábor Skřítkovo dobrodružství

20) Matematicko-přírodovědný Malý cestovatel

 

 

od 2.8. 2021

21) Letní příměstský tábor Rexovo dobrodružství

22) Matematicko-přírodovědný Pirátský poklad

 

od 9.8. 2021

23) Příměstský tábor B. Šípové

24) Věda nás baví

 

od 16.8. 2021

25) Letní příměstský tábor Malý divadelník

26) Letní příměstský tábor Pohádkové putování

27) Letní příměstský tábor Kouzelný klíč

Rychle k cíli

Kroužky 2021/2022
Líbí se Vám naše nové stránky?
Ano
67%
ne
33%