Hlavní rozcestí

Informace k otevření venkovních hřišť základních škol v Písku

Romana Bláhová 4.5.2020 12:12

Venkovní hřiště budou otevřena ve všech areálech škol po dobu nouzového stavu, nejdéle do 30.06. – zdarma.

Provozní doba od 9 do 18 hodin.

Vstup v tomto režimu je zamýšlen POUZE pro organizované sportovní oddíly se sídlem v Písku – mládež do 20 let.

Oddíly se mohou hlásit od 4.5. 2020 stejným způsobem jako při běžné doplňkové činnosti – kontaktní a doplňující informace přes webové stránky školy (škola / pronájmy).

Uvedou den a čas předpokládané přítomnosti.

Podepíší Prohlášení, nejlépe elektronickým podpisem nebo oskenované pošlou na níže uvedený kontakt.

Za oddíl trenér či jiný pověřený dopředu podepíše, že přebírá zodpovědnost za dodržování hygienicko-epidemiologických podmínek stanovených vládou a příslušnými rezortními orgány, dále bere na vědomí, že přebírá plnou zodpovědnost za bezpečnost účastníků a zodpovídá za způsobené škody…

V případě dotazů a pro přihlášení kontaktujte hospodářku školy Bc. Kateřinu Koudelkovou, tel. 382 216 586, koudelkova@zstsobra.cz

 

 

Mgr. Bc. Jaroslav Volf

ředitel školy

Rychle k cíli

Kroužky 2021/2022
Líbí se Vám naše nové stránky?
Ano
67%
ne
33%