Hlavní rozcestí

Vybudování polytechnické centra

Matěj Venclík 31.10.2018 14:44

Projekt: Adaptace učeben a jejich vybavení pro technické vzdělávání při využití digitálních technologií na ZŠ T. Šobra Písek.

Registrační číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003945

Místo realizace projektu: Projekt je individuálním projektem Základní školy Tomáše Šobra a Mateřská škola Písek, Šobrova 2070, Šobrova 2070, 397 01 Písek (dále ZŠ T. Šobra), jejímž zřizovatelem je Město Písek.

Popis cílů a výsledků projektu: Souhrnným cílem projektu je vybudování potřebné infrastruktury, pořízení a zavedení nových inovativních pomůcek, prostředků a technik ve výuce, odborných řemeslných a polytechnických předmětů včetně práce s digitálními technologiemi.

Globální cíl: Práce s moderními pomůckami a využívání digitálních technologií v oboru polytechniky a řemesel.

Strategický cíl: Upevnění mezioborové a mezipředmětové spolupráce mezi základními školami v Písku, zajištění úplné bezbariérovosti ZŠ T. Šobra, znovuobnovení řemeslných dílen, zavedení inovativních pokrokových systémů do výuky za účelem zvýšení kvality vzdělávání žáků v technických předmětech, pozvednutí jejich připravenosti pro vyšší formu vzdělání a získání větších kompetencí pro snadnější uplatnění na trhu práce.

Specifický cíl: Vybudovat a vybavit nové odborné učebny zaměřené na řemesla a techniku, probudit v žácích zábavnou formou zájem o technické obory a otevřít jim tak i další možnosti při jejich rozhodování o dalším vzdělávání a budoucím povolání, vybudovat a vybavit nové odborné učebny pomůckami a moderními přístroji využívajících digitální technologie.

Hlavním souhrnným výsledkem projektu bude vybudování infrastruktury pro znovuobnovení výuky řemesel na ZŠ T. Šobra, zavedení nové infrastruktury pro technické vzdělávání. Očekávaným výsledkem projektu je zvýšení zájmu žáků o řemeslné a technické obory a přispění tak k naplnění požadavků středních odborných škol a následně i potřebám regionálního trhu práce.

Celkovým výsledkem projektu pak bude zajištění moderní infrastruktury pro prestižní vzdělávání žáků s kladením důrazu na získávání znalostí a dovedností pomocí názorných pomůcek a zejména v praktické výuce s reálnými předpoklady dosažení širokých komplexních kompetencí žáků pro jejich další vyšší vzdělávání a snadnější budoucí uplatnění na trhu práce.

Rychle k cíli

Kroužky 2021/2022
Líbí se Vám naše nové stránky?
Ano
67%
ne
33%