Hlavní rozcestí

Projekty v kalendářním roce 2018

Matěj Venclík 31.10.2018 14:48

V kalendářním roce 2018 na ZŠ Tomáše Šobra probíhají tyto projekty:
 

Pomáháme školám k úspěchu – pokračování pětiletého projektu

Projekt Bez obav spolu (BOS) – pokračování tříletého projektu

Sportuj ve škole (Hodina pohybu navíc) – nově pod hlavičkou AŠSK

Čtenářské a matematické kluby – jsme partnery projektu, jehož garantem je Nová škola o.p.s.

Naše učení snadno a zábavně Šablony pro MŠ a ZŠ I Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) – aktivity Sdílení zkušeností mezi pedagogy, Tandemová výuka a Chůva, personální podpora v MŠ

Projekt s Pedf JU v Českých Budějovicích Zvýšení kvality vzdělávání žáků, rozvoje klíčových kompetencí, oblastí vzdělávání a gramotností (reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000664)

Polytechnické centrum – projekt Adaptace učeben a jejich vybavení pro technické vzdělávání při využití digitálních technologií na ZŠ T. Šobra Písek, CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003945.

Cílem projektu je vybudování potřebné infrastruktury, pořízení a zavedení nových inovativních pomůcek, prostředků a technik ve výuce, odborných řemeslných a polytechnických předmětů včetně práce s digitálními technologiemi.

V roce 2018 probíhají stavební práce – rekonstrukce pavilonu.

Rychle k cíli

Kroužky 2021/2022
Líbí se Vám naše nové stránky?
Ano
67%
ne
33%