Hlavní rozcestí

Jsme zapojeni do projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

Matěj Venclík 31.10.2018 14:40

Název projektu: Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

Registrační číslo: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_020/0004015

Hlavním cílem projektu je: Podpora v oblasti společného vzdělávání pro vedení škol

Datum zahájení: 1. 4. 2017


Předpokládané datum ukončení: 31. 3. 2022


Anotace projektu: Projekt je založen na podpoře vedení škol prostřednictvím NIDV, na spolupráci škol a sdílení jejich zkušeností. Obsahem je zejména:

- kurz managementu v oblasti společného vzdělávání pro tři určené zástupce vedení spolupracující školy (unikátní účastníky) v celkovém rozsahu 40 hodin.

- kurz základní přípravy v oblasti společného vzdělávání pro skupinu min. 8–10 unikátních účastníků z řad pedagogického sboru spolupracující školy, a to v celkovém rozsahu 40 hodin.

- možnost odborných stáží v rámci krajské sítě škol v rozsahu stanoveném dle konkrétní dohody se spolupracující školou.

celkový rozpočet: Projekt je spolufinancován EU ve výši 148 801 183,04 Kč.

Rychle k cíli

Kroužky 2021/2022
Líbí se Vám naše nové stránky?
Ano
67%
ne
33%