Hlavní rozcestí

Jsme zapojeni do projektu Matematické kluby

Matěj Venclík 31.10.2018 14:41

Název projektu: Matematické kluby - laboratoř pro adaptaci výuky orientované na budování schémat pro potřeby žáků se socioekonomickým a kulturním znevýhodněním

Registrační číslo: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_012/0000593

Hlavním cílem projektu je: Podpora v oblasti společného vzdělávání pro vedení škol

Datum zahájení: 1. 1. 2017


Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2019

Cíle projektu:

Celý projekt je pojat jako akční výzkum, jehož cílem je přizpůsobit Hejného metodu výuky matematiky potřebám a specifikům dětí z odlišného socioekonomického prostředí. V průběhu projektu budeme přizpůsobovat použité metody potřebám této specifické skupiny dětí tak, aby po skončení projektu mohla být vypracovaná metodika využita celorepublikově pro výuku matematiky pro děti ze socio-kulturně odlišného prostředí.


celkový rozpočet: 15 947 624,18 Kč.

web projektu:

Rychle k cíli

Kroužky 2021/2022
Líbí se Vám naše nové stránky?
Ano
67%
ne
33%