Hlavní rozcestí

Zápis Válné Hromady ze dne 21. 9.

Matěj Venclík 13.11.2016

Zápis Válné Hromády Klubu Tomáše Šobra ze dne 21. 9.
1. Celkem se zúčastnilo 14 členů,
   a. čestným hostem byl přítomen ředitel školy pan Mgr. Jaroslav Volf
2. Předseda představil program schůze
3. Byly popsány základní cíle klubu T. Šobra
4. Byly nastíněny základní oblasti zájmu klubu
   a. Komunitní/Sociální, Administrativní, Sportovní, Technický, Vzdělávací
   b. Rodiče mohou přispět např... exkurzí na pracovišti, apod.
5. Byl popsán systém financování klubu. S tím byl popsán vývoj vytváření jednotlivých dokumentů a vznik účtu a rekapitulace dosavadního vývoje od založení.
6. Poté následovalo hlasování ohledně výše poplatku.
a. Jednomyslně byla schválena výše členského příspěvku 300, -Kč bez rozdílu pro každého člena, ať se jedná o právnickou či fyzickou osobu. (rozdíl oproti původní přihlášce viz bod č.5)
7. Na závěr proběhla obecná diskuze a ustanovil se termín další valné hromady po třídních schůzkách 11. 1. 2017 v 17:00

Zápis provedl
Vojtěch Blažek - předseda

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies