Hlavní rozcestí

Inkluzivní vzdělávání pro školy zřízené městem Písek

Romana Bláhová 1.7.2020 13:13

Registrační číslo projetu: CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0016923

Doba realizace: 1.7.2020 – 31.12.2022

Cíl projektu: Hlavním cílem projektu je vytvořit systém opatření na úrovni místní vzdělávací sítě, který omezí dopady sociálního vyloučení části obyvatel na schopnost dětí a žáků udržet se ve školách hlavního vzdělávacího proudu, pomůže předejít školnímu neúspěchu a dosahovat úspěchů ve vzdělávání. 

Rychle k cíli

Kroužky 2021/2022
Líbí se Vám naše nové stránky?
Ano
67%
ne
33%