Hlavní rozcestí

O třídě

 

Učitelky na třídě: Říhová Hana 

                                    Bc. Lenka Dryeová

Asistent pedagoga Dana Pavlovská

Telefon: 380 422 524

Email MŠ: 12ms@zstsobra.cz

Věkové složení: 5 - 7 roky

Provoz třídy je od 7,00-16,00 hodin. Od 6,30-7,00 hodin se děti scházejí ve sběrné třídě Beruška. Zde se také rozcházejí.Třída je prostorná vymalována veselými barvami, nemá stálou ložnici, lehátka jsou složená za stěnou a denně se rozkládají. Ložní prádlo mají děti uložené v poličkách u lehátek pod svou značkou. Třída má z bezpečnostních důvodů nově instalovaný videotelefon na otevírání venkovních dveří.                        

Šatna třídy se nachází v přízemí MŠ. Nástěnky v ní jsou využívány pro výstavky dětských prací a pro informace pro rodiče.

Děti se stravují ve třídě. Jídlo vydávají p. kuchařky u nového vydávacího okénka. Ve třídě je zavedený pitný režim.          

Třída i herna jsou vybaveny hračkami a stavebnicemi, které se doplňují každý rok podle přidělených finančních prostředků. Umístěny jsou tak, aby se děti dokázaly samy obsloužit a samostatně vybíraly hračky podle vlastní volby. Při krajích herny jsou dětské koutky pro hraní námětových her ( kuchyňka , dopravní koberec, barbie domeček, …). Děti využívají prostor herny ke konstruktivním hrám. Ve třídě mají dostupnou dětskou knihovnu. K dispozici mají dostatek pomůcek pro výtvarné a pracovní činnosti. Při výchovně-vzdělávací práci využíváme nově pořízenou interaktivní tabuli. K vybavení třídy patří pianino, drobné rytmické nástroje, televize, video a DVD přehrávač.

Rychle k cíli

Líbí se Vám naše nové stránky?
Ano
67%
ne
33%