Hlavní rozcestí

O třídě

 

 

 Třídní učitelky: Martina Nováková, Denisa Staníková

 

Telefoní číslo: 380 422 521

Email: 12ms@zstsobra.cz


Věkové složení: 2 - 4 roky

 

Plánování výchovně vzdělávací práce ( vycházíme ze Školního vzdělávacího plánu MŠ "Pojďte děti budeme si hrát")

Při plánování se zaměřujeme na obsahovou bohatost jednotlivých témat a na co největší možnost prožitkového učení a praktických činností pro děti. Snažíme se dětem nabízet  činnosti poutavé a zajímavé, které rozvíjí jejich představivost a fantazii.

Co je filozií naší třídy

Chceme se zaměřit na zdravý vývoj dítěte, který je spojen s přiměřenou pohybovou aktivitou. Chceme, aby MŠ byla bezpečným místem pro každé dítě, místem pro jeho radostnou hru, místem pro získávání nových zkušeností a navazování prvních přátelství.

Vedeme děti k tomu, aby dodržovaly tato pravidla:  

  • nasloucháme jeden druhému
  • pocity ostatních nám nejsou lhostejné
  • naše ruce nám pomáhají a neubližují

 

Rychle k cíli

Líbí se Vám naše nové stránky?
Ano
67%
ne
33%